ภาพถ่าย & ความทรงจำ
     เชื่อว่าบนโลกนี้คงมีคนหลายคนที่ไม่ชอบถ่ายรูป ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น เหตุผลของผม
หน่ะหรอ คงเป็นเพราะผมไม่มั่นใจตัวเอง อีกอย่างคือผมไม่เคยมองเห็นค่าความสำคัญของคำ
ว่า "ความทรงจำ"  ในทุกๆ วันหลังตื่นนอน ความทรงจำบางอย่างของผมมันมักจะค่อยๆ 
เลือนหายไป จนวันนึงผมได้เจอคนๆ นึง ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่อยากที่ลืมเธอไปจากความทรงจำ 
ผมจึงได้รวบรวมความกล้าเพื่อที่จะไปขอถ่ายรูปกับเธอเพื่อที่เก็บไว้เป็นความทรงจำครั้งสุดท้าย

                          ....คงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้มีความทรงจำดีๆ ร่วมกับเธอ

                                                                        

                               
SHARE
Written in this book
About me
Writer
ZeroMove
Freedom
Learn everything from dream. I will always be with you.

Comments