ข้อความสุดท้าย
ข้อความของคุณเด้งขึ้นมาในแจ้งเตือน

มันเคยเป็นข้อความที่ทำให้เรายิ้มเมื่อเห็นมัน
มาโดยตลอด

แ ต่
ต อ น นี้ มั น ไ ม่ ใ ช่

คุณบอกกับเราว่า

"เราคุยกับคนอื่นอยู่"
ใช่ 
เราไม่ได้เป็นอะไรกัน
เราก็เป็นแค่
                     คนแปลกหน้า                       ที่บังเอิญมีความทรงจำร่วมกันเราแค่บังเอิญพบกันเราแค่บังเอิญได้คุยกัน
เราแค่บังเอิญเหมือนเป็นแฟนกัน
ทุกอย่างระหว่างเรา คือ เ รื่ อ ง บั ง เ อิ ญ
แต่เราไม่ได้บังเอิญถูกสร้างมาคู่กัน
ใช่...
ถูกแล้ว...
'เราเลิกคุยกัน'
.
.
แต่ก็ขอบคุณ
....ขอบคุณที่ทำให้รู้
ทำให้เรารู้ว่า เรายังมีหัวใจ
เพราะก่อนหน้านั้น เราไม่เคยเปิดใจรับใครเข้ามาเลย

ติ๊ง💬

SHARE
Written in this book
ภูเขาลูกเล็ก
เรื่องราวของใครบางคน ที่ยังคงติดอยู่ในหัวใจ แม้เค้าจะจากไปแล้ว..
Writer
THE_knt
Loser
.I do not want to see again, I do not want to know all about her.

Comments