แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.น่าน
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.น่าน
สาระสำคัญเกี่ยวกับสสจ.น่าน
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ)
ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
แนวข้อสอบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบ Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น

(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท
(2). หนังสือ ส่ง Kerry Express ได้รับ 2–3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท

add line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า) หรือ QR code ที่ปกจ้า
SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments