แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สสจ.กระบี่
รายละเอียดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สสจ.กระบี่
-สาระสำคัญเกี่ยวกับสสจ.กระบี่
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
-ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย
-ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข 
-ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ 
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
-ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ) 
-ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 
-สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-การเขียนรายงานการประชุม
-สรุปการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
-แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป 100 ข้อ
-แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 50 ข้อ
-แนวข้อสอบ Microsoft Word
-แนวข้อสอบ Microsoft Excel
-แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
-เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
* จำนวนหน้า 330 หน้า

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น

(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท
(2). หนังสือ ส่ง Kerry Express (ได้รับ 2–3 วัน) แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท

Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments