" ย า ก จั ง "
เคยสงสัย แล้วถามตัวเองไหม
ว่าสิ่งที่เราบอกว่ามันยาก
เราทำมันไม่ได้หรอก!!

" ล อ ง ท ำ มั น ดู ห รื อ ยั ง "

ถ้าทำตอบคือ ลองทำแล้ว

" พ ย า ย า ม ม า ก พ อ แ ล้ ว หรือยัง "

ทำไมคนอื่นๆ ถึงทำสิ่งที่เราบอกว่า
" ย า ก จั ง " ได้สำเร็จ

นั่นเพราะเค้าเก่งกว่าเราหรือเปล่า
หรือเพราะจริงๆแล้ว
เค้าพยายามมากกว่าเรา

หรือเปล่า?


ทุกคนมีความสามารถเท่าๆ กันแหละ
มันขึ้นอยู่กับว่าใครพยายาม
มากกว่ากัน เท่านั้นเอง

อย่าเรียกร้องขอโอกาส
ถ้าเรายังไม่ได้พยายาม
หรือพยายามแล้วแต่มันยังไม่มากพอ

ถ้าเรามีความกล้าที่จะลองทำมันดู
เราอาจจะโชคดีก็ได้นะ

เพราะ ...


โอกาสไม่ได้มีไว้ให้สำหรับ "คนขี้ขลาด"

ไม่มีใครที่ไม่เคยพยายาม
แล้วทำสิ่งใดได้สำเร็จหรอก


ทุกคนล้วนแต่ต้องพยายาม
ทำในสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นไว้เสมอ
จำไว้ ... นะ


SHARE
Written in this book
สมุดบันทึกจากคนแปลกหน้า
เราชอบเขียน ชอบบรรยาย สิ่งที่เราได้พบ ได้เจอมา ในแต่ละวัน .. มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ปะปนกันไป การเขียน มันเป็นเหมือนการได้ระบาย สิ่งที่เก็บอยู่ในใจออกมา เราอาจเขียนไม่เก่งเหมือนนักเขียน แต่เราแค่ อ ย า ก เ ขี ย น ให้คุณได้อ่าน ก็เท่านั้น : ) #write #writing 🌼🍃☁☄ #ouridentity #alphabet #understanding #inspiration #head #Lovethis #disposition

Comments