กลัวอะไร?
เรามาว่ากันเรื่องความกลัว...
เราว่าทุกคนน่าจะมีความกลัว "กับอะไรบางอย่าง" อยู่กับตัวทุกคน
ทั้งจับต้องได้ และจับต้องไมไ่ด้
...
เราไม่กลัวความสูง ไม่กลัวเครื่องเล่นหวาดเสียว 
ตั้งแต่เด็กจนโต เราว่าเรากลัว การเข้าสังคม กลัวความรัก

การเข้าสังคม...
เรามักจะปฏิเสธการเข้าสังคมใหม่ๆ ที่ฉาบฉวย และถ้ายิ่งในท่ามกลางคนรู้จัก เราจะปฏิเสธการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆไปโดยอัตโนมัติ เราไม่ชอบสภาวะอึดอัด และไม่รู้จักอีกฝ่ายดีพอ

ความรัก...
เราชอบความรู้สึกของการดูแลซึ่งกันและกัน และการได้ถูกเป็นคนสำคัญของใครซักคน
แต่ทุกอย่างที่มันเริ่มดำเนินไปถึงขั้นจริงจังผูกมัด เรามักจะ fade ตัวออกก่อนที่อะไรๆมันจะจริงจังไปมากกว่านี้ เราจะรู้สึกอีดอัดมากกทุกครั้งที่ความสัมพันธ์ มันกำลังจริงขึ้นเรื่อยๆ...
...เรียกว่ากลัวความรักได้มั้ย?...

ความกลัว นี่มันน่ากลัว ตามชื่อของมันเลยนะ...

SHARE
Writer
mayasworld
monster
Wanderluster / patient of MDD

Comments