เขา ,นางผีของเขา - นัยน์ตา
นางว่ามันสะท้อนผ่านนัยน์ของเขา ดวงที่ดูโศก ไหวอ่อนเป็นเปราะบาง

แต่ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่เงาของเศร้าสร้อย ทว่ามันคือความกดกัดของเกรี้ยวกราด เป็นกระหนํ่าฝนที่หนักอึ้ง

ข้างในนั้นราวกับบรรจุโกรธเกรี้ยวที่แทบทะลักออก

เป็นอีกฝั่งของปรารถนาที่ไม่อาจฉวยคว้าและหน่วงรั้งเพื่อได้รับ

เป็นโหยหิวของผีในตัวเขา เมื่อเขาเลือกที่จะโบยตีมันเหล่านั้น

ก่อนจะล่ามขังไว้ในกรงของเขาเอง

เฆี่ยนมันเมื่อร้องขอ เงียบเสียงร้องรํ่าของผีเหล่านั้นเพื่อฟังเสียงปรารถนาผู้อื่น

แสร้งกลบด้วยยิ้มน้อยในเรือนหน้า เงียบงันในต้องการส่วนตน เป็นบ้าใบ้ก่อนจะกลายเป็นภาชนะรองรับ

ก็มีแต่นางที่ปล่อยให้เขามีปากเสียง เป็นกราดเกรี้ยวเหมือนทะเลคลั่ง นางเพียงอยู่ในงันเงียบของสลัวแสงไฟ เร้นในมืดเงาข้างๆเขา บ้างเอนลงนอนให้เขาได้รับรู้ที่อ้อมอก

แต่นางอยู่ตรงนั้น และฟังเสียงไห้รํ่าของผีสางในเขาไปด้วยกันเขา ,นางผีของเขา
SHARE
Writer
Strangers1992
Reader
Reader.

Comments