ไม่เพิ่มเติม
เราไม่อาจห้ามความคิดปรุงแต่งของใครได้
นอกจากแสดงความจริงใจด้วยการปล่อยวาง


เมื่อก่อน ฉันชอบคืนวันที่ดื่มแล้วนอนหลัับไป
ด้วยเพียงความหวังว่าเรื่องต่างๆจะดีขึ้น
และหวังว่าตัวเองจะผ่านคืนนี้ไป

ไม่นาน เวลาทำหน้าที่คลี่คลาย
ฉันก็เริ่มมองเห็นบางสิ่งในตัวเอง
ว่าความจริงก็  คือ ความจริง
มีทางเดียวเท่านั้น คือ ยอมรับความจริงให้ได้
และตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร

โชคดีที่มันดีขึ้น
ตั้งแต่การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง..

ฉันไม่เห็นแก่ตัวกับใคร
และไม่ให้ใครเห็นแก่ตัวกับฉัน

ฉันไม่สร้างกรรมเพิ่มเติมกับใคร
เพราะฉันเชื่อว่าเราต่างมีกรรมดีและเลวเป็นของตัวเอง อย่าสร้างกรรมต่อกันเพิ่มเลย

ฉันรักและให้เกียรติตัวเองมาก
ดั่งเช่น ที่ฉันให้เกียรติผู้อื่นเสมอ
ไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงใคร ไม่เคยสนใจอดีตอันใด เพียงดำเนินชีวิตไปอย่างที่มันเป็น

"เลิกมองโลกในแง่ดีเถอะ"
มันทำให้ชีวิตเธอยากนะ"
ฉันฟังแล้วยิ้มตอบไม่พูดอะไร
"โลกมีความจริงของมัน ฉันมีความคิดของฉัน"
"มองลบ มองบวก ความเป็นจริงก็เป็นความจริง"

ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ฉันขอไม่ตอบอะไร
เพราะนั่นคือความคิดที่ผ่านประสบการณ์ของเขาออกมา ฉันเข้าใจ และหวังว่าสักวันเขาจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็น


นาย เรายอมแพ้แล้วอะ
เราคงไม่เหมาะกับนายหรอก
"บางทีบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นก่อนที่จะรู้จักกันอีก ฉันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้"
"และฉันก็คงไม่เปลี่ยนอะไรในตัวนาย 
เพราะฉันเคารพนายในสิ่งที่นายเป็น"

"ฉันเจอคนมามาก พอๆกับการที่บางทีไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวที่มองข้ามไปก็ได้"
"เธอไม่มองเห็นความสำคัญของเราหรอ"
"เปล่า.. ฉันเพียงรู้สึกว่า การที่รู้ว่าอย่างไรในอนาคตก็อาจเกิดปัญหาจากเรื่องราวเดิม เพราะต่างคนต่างมีตัวตนและความคิดในแบบของตัวเอง"
"นายอาจเจอคนที่ดีกว่า และพอดีกว่าฉัน"
"เธอจะไปรู้อะไร"
"ฉันไม่รู้อะไรหรอก ฉันแค่คิดว่าฉันกำลังเป็นทุกข์จากสาเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ฉันไม่พร้อมสำหรับความรักที่คิดในทางตรงกันข้ามกัน"
"อย่าเห็นแก่ตัวต่อกันเลย"
"ฉันเมตตาต่อตัวเอง อย่างที่รักและเมตตาต่อผู้อื่นเสมอ"
"เธอจะเป็นแม่พระไปถึงไหน"
"ก็คงจนกว่าเราจะเจอที่ที่เข้าใจ โดยไม่สร้างความทุกข์ให้กัน"

"ขอบคุณนะ"


SHARE
Writer
nicecii
^___^
nice to meet you : ) เราอยากตื่นเช้ามาเพื่อพบว่าเวลาที่ผ่านไปเป็นเพียงตัวเลขที่มากขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่อยู่บนโลกมานานเท่าไร ถึงได้พบว่าความเก่าใหม่ไม่ได้ห่างหายหรือเหินห่างเพียงแค่จังหวะที่ไปข้องเกี่ยวจดจำประสบการณ์ของการหายใจ.

Comments

Hzkzier
2 years ago
ความคิดน่ารักดีครับ
Reply