คิด


ไม่ต้องเก็บทุกเรื่องมาใส่ใจ....หากเรื่องไหนที่ทำให้เราทุกข์....

ทุกวันจะคอยบอกตัวเองเสมอ....
แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราทำได้..

อันนี้ไม่รู้เลย....จะทำได้หรือไม่ได้..
บางครั้งทำได้..แต่ก่อนจะทำได้
มันต้องผ่านความคิดที่วกไปวนมา พยายามผลักมันออกจากความรู้สึก กว่าจะจะผ่านแต่ละเรื่องมันไป เหงื่อตก เครียดไปกี่รอบ....


วันนี้ได้คำพูดนึงจากเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เจอกัน...
มั่นใจว่าเราสามารถจัดการกับทุกเรื่องได้...
ถ้าเราไม่แข็ง ถ้าทุกคนใจอ่อน สุดท้ายจะต้องเป็นแบบไหน....

สิ่งของทุกอย่างเป็นของนอกกายก็จริง แต่มันมีค่าทางจิตใจแต่จะให้ตอบสนองต่อความต้องการ...
ความทะเยอทะยานของบุคคลอื่นเกินไป 
มันไม่ใช่เหตุ บุคคลนั้นต้องรู้จักประมาณตน 
ต้องรักษาไม่ใช่หวังแค่ตัวเองหลุดพ้น 
แต่ต้องรบกวนคนอื่น มันต้องมีสติหน่อยไหม 
เราหรือใครหลายคนให้ความเอ็นดู...
แต่ใช่ว่าเราต้องเสียสละสิ่งเหล่านั้นของครอบครัวเราให้ใคร ทุกคนอยู่กับความพอดี อย่างน้อยต้องไม่เดือดร้อนใคร....

จะแก้ปัญหามันต้องแก้จากตัวเองก่อนไหม?

เราอาจจะมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่’
จะมีสักครั้งไหมที่จะเริ่มแก้ปัญหาจากตัวเราเองก่อน...แต่ไม่เลย เราไม่เคยมองว่าเราเป็นปัญหา
ใครจะยอมรับว่าตัวเองสร้างปัญหาจริงไหม?
มองแค่มุมของตัวเอง เพราะตัวเราเองถูกเสมอ...
เราเก่ง เราฉลาด เออนะ....
นั้นเพราะเราไม่เคยฟังคนอื่นบอก หรือมองในมุมของคนอื่นเลย....
หลายครั้งที่มีเรื่องต้องให้คิด นั้นคือเราต้องออกห่างจากทุกคน ชอบอยู่ในมุมเงียบๆ หาเหตุผล
หรือข้อขัดแย้งกัน ทั้งที่เห็นด้วย และบ้างครั้งก็ไม่เห็นด้วยกับตัวเอง 

บางครั้งตึงจนเกินไป จนเหมือนไม่ได้สนใจใครเลย ลึกๆแล้วไม่ใช่เลย...

SHARE
Writer
Sunshineday_
Life
Everything is goona be alright 🍂🍁

Comments