ตอนที่เธอไม่อยากอยู่
ผมรู้ว่ายังไงตอนสุดท้ายก็ต้องจบลง
เรื่องของเราคงเป็นแค่เรื่องสั้นตอนนึงของชีวิต
มันคงเป็นตอนที่ผมชอบและอยากจดจำมากที่สุด


จะดูแปลกไหมถ้าเกิดผมจะบอกว่า
ยังคิดถึงเธออยู่ ยังนึกถึงตอนที่มีเธออยู่เสมอ


วันนี้หน้าอินสตราแกรมดูพิเศษไปจากเมื่อวาน
เมื่อเพื่อนของเธอลงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเธอ
ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยกันดี


เธอไปในที่ที่เราเคยอยากไปด้วยกันกับเพื่อนๆ
ภาพวิดีโอเคลื่อนไหวของผู้หญิงตัวสูงในชุดสีดำ
ทำหัวใจผมเต้นแรง  มันเต้นแรงมากขึ้น
เมื่อเธอหันมายิ้มให้กล้องที่กำลังอัดอยู่

เธอยังคงดูดีเหมือนเดิมไม่ต่างจากวันนั้น
คงจะดีไม่่่่่ใช่น้อยถ้าที่ตรงนั้นมีผมอยู่ด้วย
คงจะดีกว่านี้ถ้าความฝันของพวกเราเกิดขึ้นจริง
มันเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ 
ระแวกที่สองเราเคยอยากไปเที่ยวด้วยกัน


อันที่จริงแล้วพวกเราก็เคยไปด้วยกันแล้วครั้งนึง
ที่แห่งนี้เลยอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกของผม
ผมรักที่นี้เพราะผมหลงรักคนข้างๆในตอนนั้น


ผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในใจไม่เคยหายไปไหน
...


เธอคงไม่ห้วนกลับมาแล้ว
ต่อให้หวังหรือปราถนามากแค่ไหน
ความหวังนี้จะไม่มีทางเป็นจริง
เพราะคนไม่รักก็คือคนไม่รักอยู่ดี


แต่ก็เอาเถอะ ขอให้เธอใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
ห่างไกลจากคนมีภัยคิดร้ายกับเธอ 
กินอิ่มนอนหลับ หัวเราะร่าเริง คงความสดใส
ให้รู้ไว้ยังมีแฟนเก่าคนนี้คอยห่วงใยอยู่ข อ ใ ห้ ทุ ก วั น ข อ ง เ ธ อ เ ป็ น วั น ที่ ดี

ข อ ใ ห้ ยิ้ ม ไ ด้ ม า ก ขึ้ น ก ว่ า นี้ 

แ ล ะ ใ ห้ เ ธ อ เ ป็ น ค น เ ดี ย ว ที่ ไ ม่ รู้

เ รื่ อ ง ร า ว ใ ด ๆ ถึ ง แ ม้ ใ ค ร ๆ

เ ข า จ ะ ต่ า ง รู้ ว่ า ผ ม ยั ง รั ก เ ธ อ . SHARE
Writer
iamimuy
freedom
ฉันไม่มีเรื่องราวของความสุขมาเล่าหรอก..เพราะครึ่งชีวิตก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้ว

Comments