HAPPY BIRTHDAY
เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของคุณ
ถ้าเป็นคนสำคัญในชีวิตคุณ 
คงมีโอกาสได้อยู่กับคุณ
หรือหากแค่เป็นคนรู้จัก 
คงได้ร่วมอวยพรให้คุณ

แต่เราคงไม่ใช่เลยสักอย่าง
เพราะคุณปิดกั้นเราทุกช่องทาง
ไม่รู้ว่าเราทำอะไรให้คุณไม่สบายใจขนาดนั้นนะ
ยังเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยจริงๆ
และคุณคงไม่กลับมาอธิบายให้เราฟังแล้ว

...

ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่
เราขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณ
คุณจะยังเป็นคนที่เราไม่อยากให้เสียใจ
ไม่ว่าจะจากเรื่องใดก็ตามแม้จะรู้ว่าไม่มีทางเลยที่คุณจะเข้ามาอ่าน
แต่ถ้าบังเอิญวันไหนคุณผ่านมาเห็น
ขอให้รับรู้ว่า
มันคือเรื่องราวของคุณ
เราเขียนมันไว้ให้คุณคนเดียว .

happybirthday🙃

SHARE
Written in this book
MONDAY
แม้จะรู้ว่าไม่มีทางเลยที่คุณจะเข้ามาอ่าน แต่ถ้าบังเอิญวันไหนคุณผ่านมาเห็น ขอให้รับรู้ว่า มันคือเรื่องราวของคุณ เราเขียนมันไว้ให้คุณคนเดียว ( 2nd September - 24th October 2018 )
Writer
isrywd
Relationship Writer
เรื่องราวความรู้สึก เรื่องเล่า ที่อยากบันทึกผ่านตัวอักษร

Comments