สุขได้ ถ้าวางใจเป็น
เมื่อก่อนจีมีบุคลิกภาพที่เครียดง่ายและวิตกกังวลมาก

จนกลายเป็นโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและแพนิก

จิตใจจีมักจะติดอยู่กับความทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว

และกังวลไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

.

ไม่สามารถมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้ด้วยตัวเอง

ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่จะทำให้เรามีความสุข

เวลามีเป้าหมายหรืออยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จ

จิตใจก็ไม่อยู่กับปัจจุบัน ไปคาดหวังกับผล

จนวิตกกังวลเกินเหตุและอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นเร็วๆ

.

หลังจากที่จีฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกเจริญสติ

ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ตอนป่วย

มันช่วยให้จีสามารถที่จะฝึกใจตัวเอง

ที่จะปล่อยวางความยึดติดกับความทุกข์ในอดีตได้

.

แต่ยังมีความวิตกกังวลกับอนาคตอยู่มาก

ที่อยากจะไปให้ถึงจุดหมายที่เราต้องการเร็วๆ

จนทำให้ไม่สามารถวางใจหรือมีความสุข

อยู่กับปัจจุบันได้อย่างที่ควรจะเป็น

.

จีก็ฝึกวางใจตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้น

เวลาจีกังวลไปกับอนาคตหรือทำอะไรแล้ว

มีความรู้สึกอยากจะทำให้สำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายเร็วๆ

หรือกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จ

.

จีก็จะเตือนสติตัวเองเสมอว่า

จงหมั่นสร้างเหตุดีในปัจจุบันไว้ให้มากๆ

ฝึกคิดดี ทำดี พูดดีเข้าไว้

มีความสุขกับสิ่งที่เราทำในตอนนี้

.

จงมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน

แล้วอนาคตมันจะดูแลตัวมันเอง

เมื่อสร้างเหตุไว้ดีแล้วผลย่อมดีเสมอ

เมื่อเหตุพร้อม ปัจจัยพร้อม ผลมันก็เกิด

.

จีชอบบทความที่คุณคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง คุณ

ในหนังสือชุด บาป บุญ คุณ โทษ

ซึ่งมันช่วยสร้างแรงจูงใจและเตือนสติได้ดี

.

คุณดนัยได้กล่าวไว้ว่า

ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ประมาท

มีฉันทะในการสร้างเหตุ

แต่ไม่มีตัณหาในผล

ค่อยๆเดินไปในแต่ละวัน

ท้ายสุดเราคงได้ถึงเป้าหมาย

ปลายทางที่ตั้งใจไว้

.

หากเราฝึกวางใจตัวเองได้แบบนี้

ความวิตกกังวลไปกับอนาคตของเราจะลดลง

เราจะมีความสุขกับปัจจุบันได้มากขึ้น

แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้

.

ซึ่งจีก็ประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างที่ตั้งใจ

ด้วยการวางใจตัวเองเช่นนี้

มันทำให้ใจเราเป็นอิสระจากความวิตกกังวล

และมีความสุขได้มากขึ้นนะคะ#GG
SHARE
Writer
GMinds
Writer
เยียวยารักษาใจด้วยการเขียน และส่งต่อเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น FB : เยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG, Blog : GMinds.co

Comments