พนมรุ้ง อีกครั้ง
พนมรุ้งมุ่งไกลจะไปสู่
ปราสาทดูเด่นดังตั้งใจหมาย
บูชาองค์ทรงสร้างไศวนิกาย
ชมพูทรายสะกัดจัดวางเรียง

ชะเง้อรับทับหน้าหาทับหลัง
นารายณ์ยังบรรทมสินธุ์หรือสิ้นเสียง
นาฏราชศิวะเจ้าเคล้าคู่เคียง
กลัวเป็นเสี่ยงสูญหายกลับกลายคง

อะอุมะภาวนาว่าขอให้
ประเทศไทยมีชัยไม่ผิดหลง
พระพรหมสร้างทางช่วยอำนวยจง
นารายณ์ส่งรักษามาคู่กัน

ศิวะองค์ทรงทำลายให้หายสิ้น
เหล่าเหลือบลิ้นปลิ้นชาติขลาดเขลานั่น
โอมอำนาจสามทรงองค์เทวัญ
ประสิทธิ์ฝันประชันร่างสร้างไทยเทอญ
SHARE
Writer
SomchaiSri
Thinker
คิดเขียนไปเรื่อย หากยังไม่เหนื่อยที่จะคิด

Comments