เมืองในหมอก
เมืองในหมอกบอกไปให้เหลือเชื่อ
เจริญเหลือเมื่อถามงามทุกที่
แน่นขนัดรัฐหนึ่งซึ่งธานี
เสียงกูมีหลายล้านไลค์ไม่ได้ยิน

สิ่งดีดีก็มีหลายให้ชมชื่น
ยามค่ำคืนคลายทุกข์ศุกร์มาสิ้น
ผู้นำพร่ำนำความสุขสู่แผ่นดิน
ไม่โกงกินไม่สิ้นชาติไม่อาจคืน

สี่ปีผ่านพ้นไปไวเหมือนฝัน
จากนี้มั่นมุ่งหน้าฤาท้าฝืน
กั้นตะวันนั้นยากลำบากกลืน
มนัสตื่นมโนกลับจึงจับใจ

ให้ประชามาตัดสินนั้นสิ้นสุด
เทพประยุทธ์หยุดเวลาหาได้ไม่
ถึงร้อยหาวายุบุตรมาฉุดไป
หากเสียงได้ไม่ถึงครึ่งพึงจำนน

ระวังไฟไหม้ลามลงกาทุ่ง
ความเรืองรุ่งราบหายกลายสับสน
จะปล่อยวางหรือกางก้ามความแก่ตน
วิญญูชนเช่นรู้ดูเอาเอง

สมชัย ศรีสุทธิยากร
ประเทศผมมี
29 ตุลาคม 2561
SHARE
Writer
SomchaiSri
Thinker
คิดเขียนไปเรื่อย หากยังไม่เหนื่อยที่จะคิด

Comments