ค-ว-า-ม-เ-จ็-บ-ป-ว-ด
มันเป็นคำที่แปลกดี
เราทุกคนคิดว่ารู้ว่ามันสะกดยังไง
แต่ถึงกระนั้น​ การจะเขียนคำนี้ออกมาได้
เราต้องมีคนช่วยสอนเสมอไป
ไม่มีใครเลยเคยคิดจะขีดเขียนมันด้วยตัวเอง
ถึงกับบางครั้งเราก็บังอาจสอนให้คนอื่นสะกดคำนี้
ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
และระหว่างที่บอกให้คนอื่นเขียนตาม
เราก็ได้สะกดคำนี้ไปด้วยพร้อมๆ​ กัน
ค-ว-า-ม-เ-จ็-บ-ป-ว-ด

บนเส้นทางที่เราเลือกจะเดิน
เราบางคนมักจำคำนี้ได้ลางๆ
อาจเป็นได้ที่มันผลักไสหรือขับดัน
ให้เราเดินไปตามเส้นทางนี้
ให้ปิดประตูบานนี้และเปิดบานนั้น
หรือแม้แต่ขังตัวเองไว้ใต้ผ้าห่มอุ่นๆ​ เพียงลำพัง

ซึ่งในระหว่างความปิติที่ได้ท่องไปบนถนนที่เราเลือกเอง
ความพลิกผันของโชคชะตา​ 
อิทธิพลจากดาวบนฟ้า
หรือการกำหนดบทพยากรณ์จากอดีตอันไกลโพ้น
คนแปลกหน้ากลับปรากฏขึ้น
และสอนให้เราสะกดคำนี้ใหม่อีกครั้ง
ค-ว-า-ม-เ-จ็-บ-ป-ว-ด
SHARE
Writer
nawtpal
I am the walrus
See how they smile like pigs in a sty See how they snide I'm crying

Comments