"ตาย"
เรามีคำหลายคำเพื่อสื่อสิ่งเดียวกันไปทำไม?

มนุษย์
มรรตย
นร
นคร
มานพ
ชน
บุรุษ
ความหมายก็เหมือน คน


บุตรี
ธิดา
ธิตา
สุดา
ทุหิตา
ความหมายก็เหมือน ลูกสาว


บุตร
ปรัตยา
ตนุช
โอรส
เอารส
กูน
ความหมายก็เหมือน ลูกชาย


วาจา
วจี
วัจนะ
พจนา
พากย์
ถ้อย
วัจนา
ความหมายก็เหมือน คำพูด

อืม...มันคงถูกปรับมาให้ตรงกับบริบท ตรงกับการใช้งาน หรือตรงกับชนชั้นวรรณะบางอย่าง
.
.
.

เมื่อตอนที่แม่เสียชีวิต ใครพูดคำว่าตาย จะรู้สึกหยาบคายมาก รู้สึกว่ามันไม่สุภาพเอาเสียเลย ทำไมถึงไม่เคารพแม่เราโดยการเอ่ยคำว่าตาย 
.
.
.

วันนี้เมื่อพ่อหมดลมหายใจ 
ก็ยังรู้สึกว่าคำว่าตาย รุนแรงเหลือเกิน 
.
.
.

ไม่ใช่หรอก ไม่ว่าจะคำไหน 

เสียชีวิต 
สิ้นใจ 
สิ้นลม 
สิ้นชีวิต
หมดลมหายใจ 
สิ้นสภาพการมีชีวิต
ความหมายมันก็เหมือน ตาย


คำว่าตายไม่ได้รุนแรงเกินไป 
แค่ฉันยังยอมรับมันไม่ได้เท่านั้นเอง


SHARE
Written in this book
The way we are living
เป็น อยู่ คือ แบบมนุษย์
Writer
HUBBLE
Observer
until next time...sleep

Comments