ความเคยชินจนละเลย
ในวันที่ไม่มีจึงได้เข้าใจ

เคยเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ข้างกาย จะไม่สูญหายไปไหน เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการเขาจะอยู่เคียงข้างเสมอ แต่ในวันนี้หันกลับมาอีกทีไม่มีมือคู่เดิมให้จับอีกแล้ว เผลอละเลยไปจนทำเขาเสียความรู้สึกและหมดคสามอดทนกับเราไปเสียแล้ว ถึงอยากเรียกร้องกลับมา แต่ก็รู้ว่ามันจะทำให้เขาเจ็บปวดอีก ปล่อยเขาและปล่อยตัวเองให้ก้าวเดินไปดีกว่า
ขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้
SHARE
Written in this book
book
Writer
NamOnOoT
Writer
บอกเล่าเรื่องรวมความทรงจำของตัวเอง

Comments