•ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว•
น่าแปลกมากที่การจัดบ้านเพียงครั้งเดียวจะสามารถมีผลกระทบกับชีวิต ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงสู่การมีชีวิตใหม่ได้โดยสิ้นเชิง
•ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว• ขมวดกลวิธีจัดบ้านสั้นๆ คือ ให้พิจารณาของในมือ โดยเริ่มจากของที่ตัดสินใจง่ายอย่างเสื้อผ้า ไปจนถึงของที่มีผลต่อความรู้สึกอย่างรูปถ่าย ดูว่าของชิ้นนั้นถ้าเก็บมันไว้ มันปลุกเร้าความรู้สึกมีความสุขได้ไหม ถ้าไม่ ก็แค่โยนมันทิ้งไป สุดท้ายเราจะเหลือแต่ของที่มีคุณค่าต่อจิตใจเท่านั้น หากมองให้ลึกกว่านั้น ผลลัพธ์นัยยะแฝงของการจัดบ้านเหมือนเป็นห้วงเวลาที่เราได้สื่อสารกับตัวเอง เหลาทักษะการตัดสินใจผ่านการจัดระเบียบอดีต และซึมซับชีวิตในปัจจุบันที่มีเพียงสิ่งที่เราพึงพอใจอย่างแท้จริง เพื่อปูฐานอนาคตในแบบที่ต้องการ
9/8/2018 :)
SHARE
Writer
sheefong
(read,tell,writ)er.
I'm not a bookworm. I'm not a collector. The more you read is the more you gain. Keep falling in love with books that's lovely enough. Prefer reading hardcopy to e-book. catch me #nerdjackingbutdontcare

Comments