OCTOBER

เป็นเดือนที่ manage ส้นตีนอะไรไม่ได้เลยในชีวิต

หรือจริงๆแล้วชีวิตมันก็แบบนี้วะ
ถึงเราอยากจะจัดการกับทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทาง
ให้มันเป็นไปตามที่เราคาดหวัง วางแผนไว้
แต่แม่งก็ไม่เคยมีสักเดือนที่มันจะเข้าที่ 100 %

เดือนนี้มันก็เลยยังคงเป็นอีกเดือนที่
manage อะไรไม่ได้สักอย่างเหมือนเดิม

ก็นั่นแหละ


เหมือนเดิม..
SHARE
Writer
isrywd
Relationship Writer
เรื่องราวความรู้สึก เรื่องเล่า ที่อยากบันทึกผ่านตัวอักษร

Comments