การเมือง เรื่องที่ทุกคนควรรู้นะฮะ !!
การเมืองการปกครองบางคนได้ยินคำนี้ก็อาจรู้สึกว่า "น่าเบื่อ" "ก็มีแต่งการแก่งแย่งชิงดี" หรือ "มีแต่พวกโกงๆ ไม่อยากดูหรือฟังข่าวพวกนี้หรอก"

หากกำลังคิดแบบนี้นั้น น้องดินว่าเพื่อนๆคงคิดผิดล้าวว การเมือง คือสิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญ พอๆกับรูปร่างน่าตา ตัวเองเลยละ

สังเกตุได้ง่ายๆ ปัญหารถติด หรือนโยบายต่างๆ ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเช่น นโยบาย30 บาทรักษาทุกโรค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำไมรัฐบาลต้องซื้ออาวุธด้วย ทำไมข้าวของถึงมีราคาแพง ฯลฯ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม คือ การเมือง ทั้งนั้น

การเมือง คือ การใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆให้แก่สังคงอย่างชอบธรรม (เดวิส อิสตัน) ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่จัดสรรสิ่งต่างๆในสังคม คือ รัฐ นั่นเอง

รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองที่ประกอบด้วย ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย

การเมืองการปกครองใกล้ตัวเรา เพราะอะไร

1.ทุกคนเกี่ยวข้องกับรัฐ

เช่น อยากให้ใครมาช่วยแก้ปัญหาถนนพัง หรือขยะหน้าบ้าน ก็ต้องแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการ ก็เป็นนโยบายรัฐ เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ บัตรทอง ประกันสังคม ซึ่งก็เป็นหน่วยงานของรัฐ ฉนั้น การดำเนินชีวิตของทุกคนจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับรัฐ นั่นเอง

2. ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐ

เมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่ก็อาศัยอยู่ในบ้านของพ่อแม่ หากแต่บ้านเราอาศัยก็อยู่บนดินแดนของรัฐชาติ เมื่อเราเกิดมาจนตายก็อยู่ภายใต้ รัฐ ทั้งหมด

3.เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย

เมื่อเราเกิดก็ต้องแจ้งรัฐ คือแจ้งที่ว่าการอำเภอ เมื่อเสียชีวิตก็ต้องแจ้งที่อำเภอก็คือ หน่วยงานรัฐเหมือนกัน แต่งงานก็จดทะเบียนของรัฐ ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกับรัฐทั้งนั้น

4. มีอิทธิพลต่อชีวิตเรา

ดูได้จากนโยบาย ซึ่งนโยบายเกือบทุกนโยบาย ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราทั้งสิ้น เช่น นโยบายรถคันแรก กฎหมายที่ออกโดยรัฐเช่น กฎหมายจราจร กฎหมายภาษี ฯลฯ ล้วนมีอิทธิพลต่อเราทุกคนนะ

นี่แค่เหตุผลพื้นฐานที่อธิบายถึงความจำเป็นในการเข้าใจว่าทำไมเราต้องรู้เรื่อง การเมือง เดี๋ยวต่อไปน้องดินจะมาอธิบายต่อ ถึงความสำคัญของ การเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่นกันต่อจร้า

-----------------------------------------------------------------------

แหล่งอ้างอิง

http://www.chanchaiworldvision.com/ดูบทความ-50281-การเมืองก…
https://th.wikibooks.org/…/ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
SHARE
Writer
AnnPonchanok
หัวใจสีดิน
หัวใจสีดิน FANPAGE

Comments