innocent love
       จิตใจอันไร้เดียงสาและแสนบริสุทธิ์
       จะต้องทนรับมือกับความเจ็บปวด  
       หรือความรักที่รวดร้าวและพังทลาย
       ดวงใจเสมือนได้แตกเป็นเศษแก้ว

       แต่ต้องดีใจกับจิตใจของเธอ
       ที่แตกสลายมามากเพียงไหน
       ก็ยังพยายามจะก่อตัวขึ้นมาใหม่เสมอ
       พร้อมรับมือกับความรักที่งดงามครั้งใหม่

        ฉันขอให้ดวงใจของเธอ
        ได้กลับมาบริสุทธิ์สมบูรณ์อีกครั้ง
        กับความรักที่เธอขอวอนต่อพระเจ้ามาเสมอSHARE

Comments