Mobile Nuclear Power Plant ทางเลือกใหม่ของพลังงาน
Roscosmos,Nestro Petrol และ Hakimov Dynamic ขอนำเสนอทางเลือกของพลังงานที่จะไม่มีวันดับสูญ พลังงานนิวเคลียร์สำหรับสาธารณะชน เมื่อพอผมพูดถึงนิวเคลียร์ หลายๆคนนึกถึงอาวุธ หลายๆคนนึกถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ แล้วส่งสัยว่า นิวเคลียร์นอกจากจะเป็นพลังงานสร้างไฟฟ้าแล้ว มันจะไปทำอย่างอื่นได้หรือ? 
Mobile Nuclear Power Plant หรือ MNPP เป็นโครงการที่จะตอบโจทย์พลังงานทางเลือกแก่มนุษย์ การทำให้เตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กลง เหมาะกับใช้สอยในด้านต่างๆ เช่น เป็นพลังงานให้เครื่องยนต์รถ เรือ เครื่องบิน หรือ อวกาศยาน ในอดีต สหภาพโซเวียตเรียกนิวเคลียร์ว่า พลังงานแห่งการเดินทางสู่หมู่ดาว มนุษย์เคยเกือบประสบความสำเร็จในการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกเราอย่างก้าวกระโดดมากๆ ก้าวไปไกลกว่ายุคปัจจุบันด้วยนิวเคลียร์ ที่มนุษย์ชาวโซเวียตเคยฝันจะไปตั้งนิคมบนดาวต่างๆ เดินในอวกาศโดยการวาร์ป ที่ต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์ แต่แล้ว เหตุอุบัติเหตุเตาหลอมละลายของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์K19 ของสหภาพโซเวียต ก็จบทุกอย่าง ที่เป็นความฝันตลอดไป(สำหรับยุคนัั้น) มนุษย์ได้ค้นพบว่า รังสีนิวเคลียร์ทำอันตรายแก่มนุษย์อย่างมาก ไม่ว่าระดับตั้งแต่ผมร่วงไปจนถึง เสียชีวิต พันธุกรรมผิดปกติ โรคมะเร็ง และเรื่องอื่นๆ ทำให้มนุษย์ทราบว่า นิวเคลียร์ก็มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างรุนแรง และโครงการMNPP ก็ถูกยกเลิก
แต่เหตุการณ์ที่ทำให้นิวเคลียร์ถูกต่อต้านมากยิ่งขึ้น ก็เกิดขึ้น อุบัติการณ์ที่เชอร์โนบิล ที่เตาปฏิกรณ์เกิดระเบิด ในยูเครน สหภาพโซเวียต ทำให้เกิดรังสีรั่วไหล และ แพร่กระจายออกไประยะ30 กม. และ ทำให้ต้องอพยพประชากรมากกว่า 336,431 คน ออกจากพื้นที่อย่างฉุกเฉิน ผลจากการระเบิดทำให้เกิดขี้เถ้าปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศ ปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียต ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก ยุโรปเหนือ ทางการยูเครน เบลารุส และรัสเซีย ประมาณ 60% ของกลุ่มฝุ่นกัมมันตรังสีตกลงในเบลารุส รัสเซีย ยูเครนและเบลารุสต้องรับภาระในการลบล้างการปนเปื้อนและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สงครามเพื่อต่อสู้กับการปนเปื้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียมากไปกว่านี้เกี่ยวข้องกับคนงานทั้งทหารและพลเรือนกว่า 500,000 คนและค่าใช้จ่ายประมาณ 18 พันล้านรูเบิ้ล และผลกระทบระยะยาวเช่นมะเร็งอยู่ระหว่างการสืบสวน มีการประมาณการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า 600,000 คน แต่ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกัมมันตรังสีอาจสูงถึง 4,000 คน นั้นคือ อันตรายของนิวเคลียร์ที่ทำให้โครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติยิ่งถูกกดดันไม่ให้เกิดอย่างแน่นอน
ในอดีต ก่อนโครงการถูกยุบ MNPP ได้ถูกสร้างเป็นพลังงานให้กับรถบรรทุก ที่เรียก TES-3 รถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของ สินค้าในเขตไซบีเรีย นอกจากนี้ยังมีการนำMNPP มาใช้กับรถถัง เรือรบ เรือดำน้ำ แต่หลังเหตุการณ์ K-19 ก็มีแค่เรือเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
แต่ในปัจจุบัน วิทยาการ เทคโนโลยี ป้องกันรังสี และ มาตรการความปลอดภัยที่สูงขึ้น โครงการmobile nuclear power plant จึงจะกลับมาด้วยความหวังที่จะย่อเตาปฏิกรณ์ให้ใช้กับพาหนะในการเดินทาง แทนที่จะใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ และ สนองความต้องการในการสร้างนิคมอวกาศของมนุษย์ที่ROSCOSMOS กำลังดำเนินการ รัฐบาลประเทศยุโรปตะวันออก เลยนำโครงการMNPPกลับมา เพื่อแข่งขันกับตลาดน้ำมันที่ทรุดตัวลง และหวังจะพัฒนาอนาคตมนุษย์อย่างก้าวกระโดด อนาคต เราคงมี รถยนต์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จากMNPP ซึ่งจะมีฉนวนอย่างดีที่จะป้องกันรังสี หากเตาปฏิกรณ์ของMNPP เกิดอุบัติเหตุ รังสีจาก MNPP มีขนาดผลกระทบที่เล็ก และ ไม่ได้ใหญ่มากนะ แต่มาตราการในการจัดการเรื่องนี้ต้องเด็ดขาดและไร้ที่ติ เพื่อป้องกัน อย่างเช่นการปนเปื้อน ต่อสิ่งแวดล้อม หรือ ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ MNPP จึงเป็นโครงการที่จะทดลองใช้ไปก่อนซึ่ง NESTRO PETROL จะรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ แต่สำหรับโครงการอวกาศยาน S-7 Space ของ ROSCOSMOS จะนำพลังงานนิวเคลียร์นำไปใช้กับอวกาศยาน โดยเริ่มต้นจาก MNPP ก็จะพัฒนาไปใช้เตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่ออวกาศยานแห่งโลกอนาคต เพื่อการเดินทางไปสู่หมู่ดวงดาว และ นี้คือโลกอนาคต 
พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานไม่มีวันหมด เว้นแต่จักรวาลสิ้นสลายดาวฤกษ์ ก็คือ ดาวนิวเคลียร์ ระเบิดนิวเคลียร์ก็เหมือนเอาดวงอาทิตย์มาระเบิดเหนือเมืองฮิโรชิมา หลายๆคนมองว่า MNPP อันตรายเกินไป ใช้ครับ อันตราย ใน1ศตวรรษจากนี้ น้ำมันจะหมดไป พลังงานทางเลือก หนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นนิวเคลียร์ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่า นิวเคลียร์จะเป็นพลังงานถาวร ให้แก่การผลิตไฟฟ้า ยานอวกาศ การจัดการมาตรฐานนิวเคลียร์คงเป็นงานวิศวกรรมที่ยากที่สุดในโลก แต่ถ้ามันสำเร็จ มันจะเป็น อนาคตใหม่ให้แก่เรา 
คราวนี้ เราลองมาพูดถึงผลกระทบของรังสี ต่อ มนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในระยะเวลา 40ปีแรก แน่นอน มันจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างสูง สิ่งมีชีวิตอาจเกิดโรคพันธุกรรม และ อาจเสียชีวิต ทรมาน หรือ ทรุดโทรม กลายพันธุ์ แต่ในระยะเวลา 30 ปี เชอร์โนบิล ได้ทำให้เราเห็นว่า หมาป่าแห่งเบลารุส สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับรังสี ร่างกายของมันสามารถถ่ายเท และ อยู่กับรังสีได้ ทานอาหารที่ปนเปื้อนรังสี ที่พอจางลงได้ อาจต้องใช้ระยะเวลากว่า 3 Generation ของมนุษย์ในการที่จะแปรสภาพ เข้ากับรังสี และ ผมไม่ค่อยเป็นห่วงที่จะบอกว่า การกลายพันธุ์ ปัญหาพันธุกรรมจากรังสี สำหรับมนุษย์สามารถจัดการได้ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่เราสามารถคัดสรรสร้างพันธุกรรมตามที่เราต้องการได้ เช่น วัคซีนไนท์บลัด ที่จะทำให้มนุษย์สามารถอาศัยในเขตรังสีได้ ไนท์บลัดอาจถูกสร้างมากจากสารชีวภาพ แต่ถ้าไม่มีมัน สำหรับคนรุ่นหลัง สมมุติโลกเราโดนสงครามนิวเคลียร์ถล่ม มนุษย์ก็สามารถอยู่รอดต่อไปได้ในโลกที่มีรังสี และ ท้ายที่สุด เมื่อมันคงที่ เราก็สกัดเลือดจากไขสันหลังมนุษย์มาทำวัคซีนอาศัยอยู่กับรังสีได้ คุณลองหาThe100 ของKass Morgan อ่านดู แล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ว่า วิทยาการสามารถทำให้มนุษย์สามารถที่จะอยู่รอดได้ในกรณีที่โลกเต็มไปด้วยรังสี แต่สำหรับผม มันยังมีอะไรที่น่ากลัวกว่ารังสีอีกมากมาย ดังนั้น หากเราไม่ทำอะไรเลย อยูเฉยๆ วันใด โรคพืชทำลายฐานรากของอาหารบนโลก แล้วเรายังไม่ได้ไปไหน นอกจากอยู่บนโลก มนุษย์ก็เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์อย่างมาก 
แน่นอน mobile nuclear power plant กำลังถูกสาธารณะชน NGO ต่อต้านอย่างรุนแรง แต่ถ้าคุณลองคิดถึงอนาคตระยะยาว คนรุ่นหลังจะไม่มีทางรอดแน่ ถ้าเราไม่ใช้mobile nuclear power plant เป็นทางเลือกพลังงานสู่หมู่ดาวของมนุษย์ และแน่นอน ถ้าคุณพูดถึงการช่วยคน 7,300 ล้านคน ทุกๆคน คงเป็นไปไม่ได้ ผมรู้ว่ามันดูผิดศีลธรรม เลวร้าย แต่ต่อให้ไม่ใช่นิวเคลียร์ เฟรมฟายาหรือDoomsday ก็จะทำลายอารยธรรมมนุษย์และคนราว7,000 ล้านคนก็ต้องตายอยู่ดี ถ้าร่างกายของพวกเขาไม่แข็งแกร่งพอ ดังนั้น mobile nuclear power plant จัดเป็นอำนาจสำคัญที่จะถูกสร้างมาเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ และ ขอให้เห็นประโยชน์ของมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ผมรู้ว่าทำใจยาก ที่จะบอกให้ทุกคน เห็นแก่ความอยู่รอดของมนุษย์มากกว่า ผลประโยชน์ของตนเอง 

สำหรับรูปแบบ เตาปฏิกรณ์ของmobile nuclear power plant มันก็เหมือนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วๆไป เพียงแต่ลดขนาดลงให้กระทัดรัด ใช้งานกับงานขนาดเล็กๆได้ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน เรือ ปัจจุบันก็มีการใช้กับเรือบรรทุกสินค้า ส่วนเรือดำน้ำนิวเคลียร์นั้นใช้เตาปฏิกรณ์แบบปกติเลยครับ กลไกของmobile nuclear power plantของไม่แตกต่างจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วๆไป ฟิชชัน การระบายความร้อน การควบคุมการเกิดปฏิกิริยาและการผลิตพลังงานไฟฟ้า ก็เหมือนกัน เพียงแต่มันจะมีฉนวนกั้นรังสีที่จะถูกสร้างครอบเตาปฏิกรณ์ของmobile nuclear power plant สำหรับข้อมูลเชิงลึก ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจาก มันเป็นโครงการที่จะแข่งขันกับสหรัฐอเมริกา TESLA MOTOR,SPACE X และอื่นๆ ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในด้านอวกาศยาน SPACE X และ NASA ก็คงทดลองใช้นิวเคลียร์สำหรับอวกาศยาน
ก่อนจบบทความ ผมขอขอบคุณ Nikola Tesla ผู้เป็นเสมือน บิดาแห่งอนาคตศาสตร์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเราทุกคนและ ขอขอบคุณทีมงาน Hakimov Dynamic ที่ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ หวังว่าสักวันเราจะประสบความสำเร็จ ในการนำmobile nuclear power plant เข้ามาใช้ในประเทศไทย แม้มันจะเป็นแค่ความคิด แต่เราก็ได้ Co-Partner กับ ROSCOSMOS และ NESTRO  แล้ว หวังว่าประชาชนชาวไทย จะคิดและหันมาสร้างอนาคตนะครับ 
SHARE

Comments