โครงการก่อตั้งสถานีอวกาศเมียร์3
เราอาจจะรู้จักว่าเมียร์1คือ สถานีอวกาศแห่งแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จของสหภาพโซเวียตและอินเตอร์คอสมอส ส่วนเมียร์2คือส่วนหนึงของสถานีอวกาศนานาชาติ แต่โครงการก่อตั้งสถานีอวกาศเมียร์3 กำลังจะมาแล้ว มันจะไม่ใช่สถานีอวกาศเพื่อทำงานวิจัยด้านอวกาศอีกต่อไป แต่มันจะเป็น นิคมของมนุษย์บนอวกาศ ถ้าเคยอ่านเรื่องThe100 เราก็คงรู้ว่า The ARK UNITED ก็เกิดจากเมียร์3 
Roscosmos องค์การอวกาศในยุโรปตะวันออกที่มีรัสเซียเป็นพี่ใหญ่ กำลังจะสร้างสถานีอวกาศเมียร์3เป็นนิคมมนุษย์บนอวกาศ เพื่อหาทางความอยู่รอดของมนุษย์ในกรณีที่โลกไม่สามารถที่จะเอื้อต่อการมีชีวิตของมนุษยชาติ ประธานาธิบดีวลาดีมีร ปูตินกล่าวว่า เขาต้องการให้รอสคอสมอส และ อีซา ร่วมกันสร้าง สิ่งที่เรียกว่า ทางเลือก แก่มนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม สถานีอวกาศเมียร์3เป็นแค่จุดเริ่มต้นของโครงการตั้งนิคมมนุษย์นอกโลก เพราะในปี2019 จะมีการนำโมดุลไปวางบนดวงจันทร์เพื่อเตรียมสร้างนิคมมนุษย์บนดวงจันทร์ในโครงการSirius และ ภายในอนาคตข้างหน้า ก็จะไปดาวอังคารโดยภารกิจของ Mars500 
สถานีอวกาศเมียร์3จะเริ่มก่อสร้างในปี2019 กำหนดการเสร็จยังไม่แน่ชัด แต่มันจะเป็นนิคมมนุษย์ในอวกาศที่จะมีประชากร เปรียบดังสังคม ประเทศ มันจะไม่เหมือนสถานีอวกาศเดิมๆที่เราเคยรู้จักมา และ ภายในปี2050 เชื่อว่า มนุษย์จะมีนิคมบนอวกาศ อย่างแน่นอน
SHARE
Writer
NakwatHakimov
Istiklal Futurist.
Science,Physicist,Futurist,Educated,Economist and Politician in Istiklal University. นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ นักอนาคตศึกษา นักการศึกษา นักเศรษฐศาสตร และ นักวิชาการอิสระ

Comments