INTRODUCE
Call me JD :)ชื่อของเรา ถ้าไม่อยากรู้ ไม่ต้องรู้ก็ได้
อายุของเรา ถ้าไม่อยากรู้ ไม่ต้องรู้ก็ได้
ตัวจริงของเรา ถ้าไม่อยากรู้ ไม่ต้องก็ได้
เรื่องที่จะเล่า ถ้าไม่อยากเชื่อ ไม่ต้องเชื่อก็ได้


แต่ถ้าอยากรู้ ไว้เดี๋ยวเรามาบอกนะ :)
ขอยืมพื้นที่แชร์เรื่องราวของเราหน่อยนะ 
ไม่แน่ใจว่าเรื่องของเราจะน่าสนใจหรือเปล่า แต่จะพยายามเรียบเรียงให้ดีที่สุด


คือเราอยากเขียนอะไรสักอย่าง
(จริงๆอยากแต่งนิยายด้วยซ้ำ แต่แค่เรื่องของเรายังเล่าให้น่าอ่านไม่ได้เลย)
เลยจะขอลองเขียนใหม่
ครั้งนี้จะทำให้ดีสัญญา


อยากให้มาอ่านและทำความรู้จักกันนะ
ในฐานะเรื่องบันเทิงก็ได้ :)

SHARE
Written in this book
my Journal
Challenge journal 30 days
Writer
jellyjanney
lifestyle
Rookie writer :) Ask.me: @ladyyjan

Comments