การปฏิวัติอิสลามในยูโกสลาเวีย(2)
ในทวีปยุโรปสายศาสนจักรที่ปกครองชาวมุสลิมคือ สายมัซฮับฮานาฟี ซึ่งเป็น1ใน4ของกลุ่มอิหม่าม4หลังยุคท่านศาสดามุฮัมมัดของศาสนาอิสลาม ในยูโกสลาเวียปี1945 มีกลุ่มที่เคยอธิบายไปแล้วข้างต้นชื่อว่า Mladi Muslimani แปลว่า ยังมุสลิม Young Muslim กลุ่มเยาวชนมุสลิมที่นำโดยบรรดาปัญญาชน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่หาทางหลุดพ้นจากอำนาจนิยมที่นำอิสลามเชิดชูเพื่อบังหน้าอำนาจนิยมของศาสนจักร การปฏิวัติอิสลามในยูโกสลาเวียจึงเกิดขึ้น โดยการนำของ ดร.มุสตาฟา บูซูลัดซิช ได้เริ่มนำอิสลามมาตีความ วิเคราะห์ใหม่ในเชิงวิทยาศาสตร์ พวกเขากล่าวหาว่า ความเชื่อที่ผ่านมาของฮานาฟี หรือ ทุกๆมัซฮับ ทั้งในสายซุนนีย์และชีอะห์ ผิดเพี้ยน ไปอย่างมาก และไปตรงวัตถุประสงค์ของอิสลาม ที่เป็นแนวทางโหยหาสัจธรรมหรืออิสตีนา แต่การกระทำ ของศาสนจักรคือบีบบังคับให้คนเชื่อในสิ่งที่พวกเขาป้อนเข้ามา โดยอ้างอิงศาสนา ซึ่งมีการบิดเบือนและผิดเพี้ยนมหาสาร ในปี1948  ดร.มุสตาฟา บูซูลัดซิช ถูกพวกชาตินิยมลอบสังหาร ทำให้ชาวมุสลิมสายสังคมนิยมเริ่มดำเนินการไม่เคารพกฎหมายชาเรียของบรรดาอุลามะห์ของมัซฮับฮานาฟี และก่อตั้ง ประชาคมอิสลามแห่งยูโกสลาเวีย แทนที่ โดยสนับสนุนการศึกษาอิสลามแบบใหม่ในแบบเรียนของยูโกสลาเวีย ที่เชิดชูหลักการมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์ทุกๆศาสตร์ เชิดชูอิสระในการค้นหา ความหมายและเป้าหมายของชีวิต อนึ่งในคำหมายนี้คือ คุณไม่สามารถจะให้ใครเป็นมุสลิมได้อีก นั้นทำให้เด็กๆมีสิทธิจะเป็นมุสลิมหรือจะเป็น อศาสนา ระบบดังกล่าวถูกพวกมัซฮับ พวกอาหรับวิจารณ์ว่าจะทำให้อิสลามให้ไปจากยูโกสลาเวียเฉกเช่นในตุรกีหลังยุคมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก แต่แล้วมันกลับตรงกันข้าม แนวคิดทฤษฎีอิสลามเก่าบนการตีความและอธิบายใหม่ เริ่มทำให้กระแส่อิสลามบูมในยูโกสลาเวียและบัลกาเรีย จนเกิดการต่อต้านอิสลามรูปแบบเก่าๆ ในความคิดเก่าๆ ความคิดโบราณ บนแคมเปญ ANTI KEBAB ซึ่งเริ่มจะเหยียดเชื้อชาติเพราะพวกอาหรับต่อต้านเรื่องแบบนี้ และ ทฤษฎีที่ว่า อิสลามในสายตาอาหรับ คือ การเชิดชูความเป็นอาหรับและบ่อนทำลายความเป็นเชื้อชาติ ชาตินิยม และ ตัวตนเอกลักษณ์ของคนอื่นๆ 
เราต้องแน่ใจให้ได้ว่านี้คืออิสลาม หรือ นี้คือศาสนจักรศาสนาอิสลามแทบไม่มีปัจจัยใดๆต่อความคิดอิสระของคน แต่ความคิดอิสระนั้นถูกระงับโดยคนที่ใช้กฎหมายที่ซึ่งใช้กับทุกคนไม่ได้ มาบังคับใช้ และคนที่ใช้นั้นคือ ศาสนจักร ในปี1948 บรรดาอุลามะห์กลุ่มหนึง ถูกMladi Musliman เข้าจับกุม เนื่องจากพวกเขาได้ใช้กำลังเพื่อให้พลเรือนในเขตของพวกเขา มีศรัทธาในหลักอากีดะห์อิสลามแบบพวกเขา หาใช่แบบที่พวกตีความใหม่อธิบาย จนเกิดการปะทะที่เรียกว่า ความวุ่นวายในคาซิน ซึ่งตำรวจต้องเข้าระงับเหตุ การปฏิวัติอิสลามในยูโกสลาเวีย ยังมีผลต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมานคาทอลิก ที่ก็เริ่มใช้แนวทางค้นหาสัจธรรม เหตุผลมากกว่าจะเชื่อคำพูดของสันตะปาปา แต่ด้วยสังคมชาวโครแอท ซึ่งนับถือคริสต์โรมานคาทอลิกส่วนใหญ่หัวแข็ง จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ และแค่พวกโครแอทก็ขนาดนี้แล้ว อย่าได้คิดถึงเซิร์บและอัลบาเนียน
ในหมู่สองชนชาติที่กล่าวมาข้างต้นนั้นในยุคนั้นพวกอนุรักษ์นิยมเป็นกลุ่มมีอำนาจ และชาวมุสลิมอัลบาเนียนรับไม่ได้กับการปฏฺิวัติอิสลาม จนเป็นที่มีของความขัดแย้งชาวยูโกสลาฟ-ชาวอัลบาเนียนในปี1989-ปัจจุบัน 

หลักการและเหตุผลของอิสลาม ที่ตีความใหม่
- อิสลาม หาใช่ศาสนา แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่ปราศจากอิทธิพลจากกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มรูปแบบอื่นๆทุกกลุ่ม กล่าวคือ อิสลามเป็นเรื่องการศรัทธาของตัวบุคคล บังคับกันไม่ได้
- กฎหมายชาเรีย บังคับใช้ได้เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น ชนศาสนิกอื่นไม่สามารถบังคับใช้
- ทุกปรากฎการณ์ อิสลามสามารถอธิบายได้โดยวิทยาศาสตร์ ผ่านทฤษฎี การทดลองหรือการคำนวน 
- อิสลามตั้งอยู่บนหลักการผลประโยชน์ของทุกๆคน ไม่เฉพาะคนส่วนใหญ่ 
นี้เป็นข้อตัวอย่าง ที่ถ้าเราเอาไปพูดกับมุสลิมในประเทศไทย คงเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ลงตัว อย่างเรื่องที่ ชาวมุสลิมที่เข้าใจอิสลามในมิติใหม่ กล่าวว่า ท่านศาสดาอีซาหรือพระเยซู จะไม่กลับมา เพราะไม่มีหลักฐาน และ หลักฐานที่กล่าวมาบิดเบือนทั้งนั้น แต่คนไทยมุสลิมยังเชื่อเพราะ ไม่ว่าอย่างไร คำพูดและความเชื่อเหล่านั้น มาจากศาสนจักร ที่พวกเขายกย่องว่าเป็นผู้รู้ แต่พวกยูโกสลาฟกล่าวว่า รู้แค่ทางธรรม หลักปฏิบัติอิสลาม แค่นั้นยังไม่พอ คุณจะบอกให้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างไร ถ้าอธิบายหรือตอบไม่ได้ ซึ่งพวกเขามักจะตอบว่า
พระเจ้าสั่งใช้ให้ทำเป็นคำตอบที่ดูมีเหตุผล แต่กับมุสลิมเฉพาะในทางกฎหมาย พวกเขาอาจไม่เข้าใจในพระเจ้า และ พระเจ้าในมิติศาสนจักรดูจะเกินจากวิทยาศาสตร์ไปมาก และ ไม่สมเหตุสมผลกับอิสลามด้วยซ้ำ หลักการปฏิวัติอิสลามในยูโกสลาเวีย มุสลิมหัวแข็งยังคงอยู่ แต่ความแตกต่างนั้น ทำให้บางกลุ่มไม่นับพวกนี้ว่าเป็น มุสลิม อีกต่อไป เฉกเช่นที่พวกเขากล่าวหาชีอะห์ หรือ ยามานีย์ หรือ หุกมมูดา ในแถบภาคใต้ของประเทศไทย 
SHARE

Comments