โรคซึมเศร้ากับความทุกข์ใจที่ไม่อาจยอมรับได้
สิ่งที่ทำให้คนที่มีโรคซึมเศร้าอย่างเราทุกข์หนักอีกอย่างหนึ่ง

ก็คือ การยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นอาการของโรค หรือผลกระทบที่ได้รับ

รวมทั้งปัญหาความเครียดความกดดันสะสมจนต้องมาเจ็บป่วย

.

คนที่เคยมีความมั่นใจกลับกลายมาเป็นคนที่กลัวไปหมดทุกอย่าง

คนที่เคยมีเงินมากมายกลับกลายมามีหนี้สินแทน

.

คนที่เคยเป็นคนร่าเริงมีความสุขสนุกสนาน

กลับกลายมาเป็นหดหู่ซึมเศร้า ว่างเปล่า เบื่อไปหมดทุกอย่าง

.

คนที่มีเพื่อนมากมายกลับรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ

รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเหมือนจมอยู่กับความทุกข์คนเดียวในโลก

.

คนที่เคยมีความจำ ความคิด การตัดสินใจที่ดี

กลับกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืม ขาดความมั่นใจ ไม่มีสมาธิ

.

คนที่เคยชอบทำให้คนอื่นมีความสุข ดูแลเอาใจใส่ใครต่อใคร

กลับกลายมาเป็นคนที่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของคนอื่น

.

นั่นคือความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบส่วนหนึ่ง

ที่จีต้องเผชิญกับมันและไม่อาจยอมรับได้ในตอนแรก

มันสร้างความทุกข์ทรมานใจให้จีเป็นอย่างมาก

.

โรคซึมเศร้าส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด จิตใจ รวมถึงพฤติกรรม

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และการใช้ชีวิตในทุกๆด้าน

มันจึงสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างหนักหนาสาหัส

เพราะเราไม่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้

.

ยิ่งปล่อยให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

หรืออยากหายป่วยจากโรคซึมเศร้าเร็วๆ

ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ มันก็ยิ่งทำให้เราทุกข์ใจหนักขึ้น

.

ยิ่งปล่อยให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากจะเผชิญกับอาการเจ็บป่วย

ไม่อยากกินยา ไม่อยากรักษา ก็จะยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความคิดจิตใจเราโดยตรง

ถ้าเราไม่ฝึกรู้เท่าทันความคิดและจิตใจตัวเอง

.

เราก็จะยิ่งเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกว่าอยากหรือไม่อยากอะไร

ก็ให้แค่รับรู้มัน แต่ไม่ต้องเข้าไปปรุงแต่งตามอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น

ฝึกตั้งสติ รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเอง

มันไม่ง่ายอย่างที่พูดแต่เราจำเป็นต้องฝึกรับมือกับมัน

การที่จะก้าวข้ามผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปได้

จำเป็นต้องใช้เวลา และความเข้าใจในการเรียนรู้ที่จะยอมรับ

และอยู่กับมันอย่างเข้าใจเสียก่อน

เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

#GG
SHARE
Writer
GMinds
Writer
เยียวยารักษาใจด้วยการเขียน และส่งต่อเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น FB : เยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG, Blog : GMinds.co

Comments