พลังแห่งความอ่อนแอ     ความอ่อนแอที่ทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่คนที่เข้มแข็งที่สุดก็ตาม มันอาจจะไม่ใช่เพศไม่ใช่สถานะใดๆก็ได้ที่เป็นตัวกำหนดความอ่อนแอขึ้นมา แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็หันหลังให้มันไม่ได้ มีแต่ต้องเผชิญหน้าสู้กับมัน ไม่ว่าคุณจะเป็นเหล็กกล้าหรือปุยนุ่น ความอ่อนแอก็จะเกิดกับคุณได้กับบางช่วงเวลาของชีวิต ผลพวงจากมันอาจจบที่น้ำตาหรือมากกว่านั้น แต่สิ่งดีๆที่ตามมาไม่ใช่คนปลอบใจข้างกายคุณ แต่มันอาจเป็นช่วงเวลาที่ความอ่อนแอเกิดกับคนทีี่สำคัญในชีวิตของคุณ เมื่อมันเกิดขึ้นกับเขา และคุณได้พยายามช่วยเหลือเขา นั่นมันทำให้คุณไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาเท่านั้นแต่มันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของคุณเอง หลายครั้งที่พวกเราอาจไม่รู้สึกตัวเลยว่าความอ่อนแอเราค่อยๆลดน้อยลงจากการที่เป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเพื่อคนอื่น จากคนที่เคยอ่อนแอมากๆก็กลายเป็นคนทีี่มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และบางทีหัวใจของคุณอาจกำลังจะขอบคุณหัวใจดวงอื่นๆที่เกิดช่วงเวลาที่อ่อนแอ เผื่อวันหนึ่งที่หัวใจคุณอ่อนแอ.. มันก็จะเป็นยากระตุ้นชั้นดีให้กับหัวใจดวงอื่นที่ห่วงใยคุณ

หัวใจที่อ่อนแอดวงหนึ่งเป็นพลังให้กับหัวใจที่อ่อนแออีกดวงหนึ่งให้เข้มแข็ง  ความอ่อนแอของคนคนหนึ่งเป็นพลังให้กับคนอีกคนหนึ่งเสมอ คุณอ่อนแอได้เป็นเรื่องธรรมดา คุณแสดงมันออกมาได้ และจะมีคนพร้อมรับพลังนั้นมาเสมอเพราะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้


SHARE
Written in this book
One
Writer
TunlaPhi
None
This is my area

Comments