แค่คนอ่อนแอ
ฉันแค่เพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาคนหนึ่ง
ถึงดูเข้มแข็ง เด็ดเดียวขนาดไหน
สุดท้ายใจมันก็ยังคงอ่อนแออยู่ดี

ยิ่งพยายามเข้มแข็งต่อหน้าผู้คนแค่ไหน?
สุดท้ายก็ต้องเก็บความอ่อนแอไว้คนเดียว

บางครั้งก็แค่ต้องการใครสักคนที่เราสามารถเป็นตัวเองได้
แค่อยากให้มีสักคน
รับรู้ถึงความอ่อนแอของอีกมุมของชีวิต
แล้วช่วยประคองในวันที่อีกฝ่ายไม่ไหว

แต่หลายครั้งที่เมื่อเจอกันแล้ว
เป็นฉันเองที่ทำลายเธอคนนั้น
จนเธอต้องเดินถอยจากห่างไป

หรือบางทีิฉันอาจไม่ได้เกิดมา
เพื่อให้ใครมาใส่ใจอย่างที่หวัง
และอาจเป็นเพียงสิ่งมีชีวิต
ผู้โดดเดี่ยวในโลกที่อ้างว้างนี้

#นักเดินทางในโลกที่อ้างว้าง
SHARE
Written in this book
Diaryland
Writer
Wakun
writer
traveler from Universe

Comments