แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี
ข้อมูล โรงพยาบาลราชวิถี
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย 
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข 
ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ) 
ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 
สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 ข้อ) 
ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (50 ข้อ) 
แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 
แนวข้อสอบตำแหน่งงานพัสดุ 120 ข้อ 
แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ 50 ข้อ 
ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบ Microsoft Word 
แนวข้อสอบ Microsoft Excel 
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

* จำนวนหน้า 345 หน้า

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น

(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท
(2). หนังสือ ส่ง Kerry Express (รวมค่าจัดส่ง kery express เเล้ว ได้รับ 2–3 วัน) แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท

add line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า) หรือ QR code ที่ปกจ้า
SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments