แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลราชวิถี
รายละเอียดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลราชวิถี
-สาระสำคัญของโรงพยาบาลราชวิถี 
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
-ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย
-ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข 
-ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ 
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
-ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕(120ข้อ)
-ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 
-สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-สรุปความรู้ทั่วไปของงานสารบรรณ 
-สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข (ฉบับที่ 2) ๒๕๔๘ 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แนวข้อสอบถาม-ตอบงานธุรการ (40ข้อ)
-แนวข้อสอบ งานธุรการ (82ข้อ) 
-แนวข้อสอบ Microsoft Word
-แนวข้อสอบ Microsoft Excel 
-แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
-เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
* จำนวนหน้า 315 หน้า
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น

(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท
(2). หนังสือ ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว ได้รับ 2–3 วัน) แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท

add line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า) หรือ QR code ที่ปกจ้า
SHARE
Written in this book
คู่มือเตรียมสอบ
แนวข้อสอบเข้าทำงานราชการ
Writer
sheetspro
Lecturer
แนะนำและรีวิวสอบเข้าทำงานราชการ

Comments