แนวการจำข้อสอบ

           สำหรับหลายๆ คน เมื่ออยู่ในช่วงที่สอบก็จะตั้งใจอ่านหนังสือล่วงหน้า ทบทวนตำราที่เคยเรียนมา อ่านหนังสือแบบเล่มใหญ่ ๆ แต่สำหรับฉัน การอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือแบบนั้น เป็นวิธีที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจและฉันก็ไม่สามารถจำมันได้ ฉันจึงมีวิธีเฉพาะส่วนตัวของฉัน คือ จำหัวข้อหลักๆที่อาจารย์สอนแล้วนำมาเขียนเป็นข้อ ๆ หลังจากนั้นเมื่อนำประเด็นสำคัญมาเขียนไว้เป็นข้อแล้ว ฉันก็จะเริ่มอ่านเนื้อหาส่วนย่อยของหัวข้อใหญ่ที่นำมาเขียนอ่านตามความเข้าใจสรุปใจความสำคัญที่ได้ โดยใช้ปากกาสีแดงในการจดเพราะปากกาสีแดงจะช่วยในเรื่องของความจำ ฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถอ่านหนังสือเป็นเล่มเหมือนกับคนอื่น ๆ ได้ เพราะฉันไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นเลยฉันจึงทำแบบนั้นไม่ได้ แต่ถึงฉันจะไม่อ่านหนังสือหนักเหมือนคนอื่น ๆ ฉันก็อาศัยตอนเรียนหนังสือคือฟังที่อาจารย์ท่านสอนแล้วนำมาคิดวิเคราะห์แล้วจดใส่สมุด เมื่อเราฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วนำมาเขียนในสมุดจะทำให้เราทบทวนเนื้อหาตามความเข้าใจของเราเอง การจำแบบนี้อาจจะไม่เป็นผลดีกับคนบางคนเพราะแต่ละคนมีวิธีการจำและอ่านหนังสือไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราควรตั้งใจเรียนให้ดีเสียก่อนแล้วเลือกวิธีการจดจำของแต่ละคนว่าตนเองถนัดแบบไหน สำหรับฉันการ อ่านหนังสือแบบนี้ทำให้ฉันได้คะแนนที่ดีและเป็นที่พอใจ แต่สำหรับบางคนการทำแบบนี้ก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง เพราะฉะนั้น ถ้าใครถนัดแบบไหนก็ควรทำแบบนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองและเพื่ออนาคตของเราเอง ✌❤
SHARE
Written in this book
Miimew kamonpan

Comments