เป็นฉันได้ไหม
อาจจะมีบางคน ไม่สนใจ
อาจจะมีใคร ใคร ที่รับฟัง
ในบางครั้ง เธอคิดว่าเธอไม่มีใคร
อย่ากังวลจนพาใจเลื่อนลอย

อย่ามัวคอยทำตัวเศร้าเสียใจ
ถึงอย่างไร หัวใจของเธอต้องเป็นหนึ่ง

โลกยังมีเส้นทางอีกมากมาย
อย่าทำลาย ทำร้ายใจตัวเอง
โปรดฟังเพลง เพลงนี้ที่มีไว้เพื่อเธอ
หากต้องการสักคนที่เข้าใจ
ให้เป็นฉันได้ไหม อยู่ใกล้เธอ
แต่เธอ เธอต้องเชื่อฉัน

หยุดมันได้ไหม หยุดไว้ ให้มันกลายเป็นอดีต
อย่าเก็บไปคิด อย่าไปใส่ใจผูกพัน
และฉันจะคอย พยุง จูงมือเธอไปด้วยกัน
ฝ่าฟัน ให้ชีวิตของเรานั้นงดงาม

โลกยังมีเส้นทางอีกมากมาย
อย่าทำลาย ทำร้ายใจตัวเอง
โปรดฟังเพลง เพลงนี้ที่มีไว้เพื่อเธอ
หากต้องการสักคนที่เข้าใจ
ให้เป็นฉันได้ไหม อยู่ใกล้เธอ
แต่เธอ เธอต้องเชื่อใจกัน

อาจจะมีบางคน ไม่สนใจ
อาจจะมีใคร ใคร ที่รับฟัง
ในบางครั้ง เธอคิดว่าเธอไม่มีใคร
อย่ากังวลจนพาใจเลื่อนลอย
อย่ามัวคอยทำตัวเศร้าเสียใจ
ถึงอย่างไร คนจริงต้องไม่ทิ้งฝัน

หยุดมันได้ไหม เรื่องร้าย ให้มันกลายเป็นอดีต
อย่าเก็บไปคิด อย่าไปใส่ใจผูกพัน
และฉันจะคอย พยุง จูงมือเธอไปด้วยกัน
ฝ่าฟัน ให้ชีวิตของเรานั้นงดงาม

ฝ่าฟัน สร้างฝันของเราให้เป็นจริงSHARE
Written in this book
เพลง
Writer
Nanappakarn
Eggplant Slayer
Have you ever had a dream? If you ask me, a dream is the same as a curse. To remove the curse, you have to make your dream come true. But, a person who can't reach the goal is a person who is always cursed.

Comments