เธอไกลกว่านั้น :)
ก็รู้นะว่าความคิดถึงนี้มันไปไม่ถึงหรอก

เธอกับฉันเราไกลกันมากแล้วจริงๆ

...

ค่ำคืนนี้
ฉันเห็นดวงจันทร์
ทว่า
ไม่เห็นเธอ...
ไม่เห็นมานานแล้ว

เมื่อเป็นอย่างนี้ จะผิดไหมหากจะคิดว่า
สำหรับฉัน...

'เธออยู่ไกลกว่าดวงจันทร์เสียอีก'


และนั่นแหละ
แค่ดวงจันทร์ ฉันยังไม่มีปัญญาไปให้ถึงเลย

นับประสาอะไรกับ 'เธอ'

เธอที่ไกลกว่าดวงจันทร์

...

มันจึงเป็นไปไม่ได้
ที่ความคิดถึงของฉัน
จะถึงที่หมาย

อาจส่งไปไกลได้แค่ให้ลอยปะปนอยู่ในหมู่เมฆ

ฉันว่าความคิดถึงที่แทรกตัวอยู่กัับเมฆกลุ่มนัั้นน่ะ
มันก็ทำให้เมฆดูเป็นริ้วสวยดีนะ

สวยดี แม้มันจะไปไม่ถึงเธอ

คืนนี้

มืดมิด เงียบสนิท...
บรรยากาศชวนเหงาแบบนี้ มันช่างอวลไปด้วยกลิ่นไอของความคิดถึง

นับร้อยนับพัันที่กำลังเดินทาง...
สู่จุดหมายที่ไปไม่ถึง

ความคิดถึงที่ไปไม่่่่่่่ถึงของใครหลายๆคน รวมถึึงของตััวฉัน ที่ลอยปะปนอยู่่่่กับหมูู่เมฆในค่ำคืนนี้

ทำให้ท้องฟ้าเต็็มไปด้วยกลิ่นไอของความหวัง
...หวังว่่าความคิดนี้จะถึง


ท้องฟ้าแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะ


#:)

SHARE
Written in this book
...---...
Writer
26069
let's say
ไม่เหลืออะไรให้คิดถึงเลย

Comments