sex education
ซีรีส์ดังจาก netflix และมุมมองของผู้ใหญ่ในไทย

   หากพูดถึงสื่อในประเทศไทยซึ่งยังไม่ค่อยยอมรับกับการเปิดเผยสื่อทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้ เพศศึกษา หรือแม้แต่การเรียนรู้เรื่องเพศของเด็กๆทั้งหลาย ในขณะเดียวกัน หากลองย้อนมองไปถึงสภาพสังคมความเป็นจริง ไปจนถึงมุมมองของนักท่องเที่ยวยามวิกาลจากต่างชาติซึ่งมองประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการค้าประเวณี คิดดูแล้วก็ค่อนข้างย้อนแยงอยู่ทีเดียว

   ปัญหาดังกล่าวก็ย่อมไม่พ้นการเพิ่มขึ้นของประชากรตัวเล็กของพ่อแม่วัยใสที่ยังไม่พร้อม ผลที่ตามมาก็ย่อมเป็นคุณภาพชีวิตของเด็ก การขาดการอบรมที่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งการขาดการศึกษา ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติก็คงไม่ผิด

   ต้องบอกว่า netflix ทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้ตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ระดับหนึ่ง หากจะบอกให้เด็กไปดูเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงและวิธีแก้ปัญหานั้นก็คงไม่ใช่ซะทีเดียว แต่หากคุณนำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างและคอยสอนเยาวชนของคุณ ก็คงเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มเปิดอกคุยและเข้าใจปัญหาเรื่องเพศซึ่งควรได้รับการสอนอย่างจริงจังเสียที

SHARE
Written in this book
Movies, Moody.
เมื่อเรื่องราวที่หนังถ่ายทอดออกมาสามารถสื่อสารกับชีวิตจริงได้อย่างเข้าใจกัน
Writer
Choclv
Dream Chaser
everyone has their own stories

Comments