แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สพฐ ใหม่ล่าสุด 2561

เนื้อหา แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน สพฐ ใหม่ล่าสุด 2561
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
- สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564
- สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
- สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
- ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
- การเขียนหนังสือราชการ
- การจัดเก็บเอกสาร
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ราคาหนังสือ แนวข้อสอบ มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ 
 1. ไฟล์ PDF ในราคา 395 บาท (ส่งให้ทางเมล์)
2. หนังสือ ในราคา 685 บาท เข้าเล่มสวยงาม สะดวกในการอ่าน
* หนังสือ สามารถจ่ายแบบเก็บเงินปลายทางได้ รวมเป็นราคา 705 บาท (ส่ง Kerry ถึงภายใน 1-3 วัน)

สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ ปรับปรุงใหม่ ล่าสุด!!  
1. เพิ่มเพื่อนผ่าน Line@ เข้ามาสั่งซื้อ ได้ที่ Line id : @sheet368 (มี @ ด้วยครับ)
2. เว็บไซต์ http://www.sheetidea.com
3. โทรสอบถาม 095 180 1965 
SHARE
Writer
sheetidea
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ ครบถ้วน ทุกหน่วยงาน - www.sheetidea.com

Comments