ความสัมพันธ์ที่ดีควรผ่านการใช้งาน
มีบางคนบอกว่า
ทุกรอยร้าว ล้วนไม่อาจกลับคืนมาเรียบเนียน
ไม่ว่าจะจากแก้ว หรือความรู้สึกคน
...
แต่ฉันไม่เชื่ออย่างนั้น
หัวใจของมนุษย์นั้นหยืดหยุ่น พองโต และหดลีบได้ดีมากกว่าอะไรทั้งหมด
...
เราไม่อาจถอดมันออกเพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ได้หรอก ดีที่สุดคือใช้มันเรียนรู้คนอื่นและตัวเอง
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีรอยแตกร้าว
แต่เป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งนั้นยังคงอยู่แม้จะแตกร้าว เพราะมันแสดงให้เห็น ว่ามันมีค่าพอที่เราจะไม่ทิ้งไปง่ายๆแค่เพราะมีรอยขีดข่วน ปริแตก หักบิ่น!
...


     

SHARE

Comments