เลือกตั้งประเทศไทย62
นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรญาณาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 87 ปีผ่านมาแล้วการปกครองของไทยนั้นสามารถเรียกว่าประชาธิปไตยได้อย่างเต็มปากหรือไม่?

24 มีนาคม 2562 
วันเลือกตั้งครั้งแรกในไทยจากการทำรัฐประการโดยคสช. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศได้ถูกปกครองโดยกลุ่มทหาร 

การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ประชาชนให้ความสำคัญและตื่นตัวมากกว่าทุกครั้ง

จากเช้าในเวลา 8.00-17.00น. ทุกอย่างผ่านไปอย่่างคึกครื้น ประชาชนพากันออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างเนืองแน่น 

จวบจนค่ำถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนน ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากประชาชนเนื่องจากการดำเนินที่ไม่โปร่งใสในหลายๆเรื่อง

เรื่องที่จะอดกล่าวถึงเลยไม่ได้คือ การไม่นับคะแนนต่อจนจบให้ครบถึง100%แต่ยังยื้อเวลาจนกว่าจะประกาศในอีก4วันถัดมา ซึ่งในเวลาที่รอระหว่างนี้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันเวลาที่ผ่านมาทางหน่วยงานทำอะไรอยู่?

ต่อมาเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในต่างแดน ในที่นี้ขอกล่าวถึงบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่ถูกส่งมายังไทย โดยทางกกต.บอกว่าบัตรเสีย ทั้งๆที่บัตรเดินทางมาถึงก่อนกำหนดแล้วแต่ทางหน่วยงานไม่ไปรับมาเอง

กล่าวโดยรวมแล้วจากการทำงานต่างๆของหน่วยงานนี้(กกต.) จะพบว่าการดำเนินงานไม่มีความโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เลย เช่นการแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนที่อ้ำอึ้ง ไม่ชัดเจน หรือเปิดเผยคะแนนแบบผิดๆถูกๆ ทั้งๆที่การใช้งบประมาณไปจำนวน 5,800ล้านบาท แต่ผลที่ได้กลับไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งหมดนี้ยังไม่นับการทำงานแบบเลือกข้างขององค์การนี้อีก ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นเลือกที่ยากที่จะรับได้

ในฐานะคนไทยที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงควรที่จะตื่นรู้และตื่นตัวกับการทำงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบไม่ได้เช่นนี้ มิใช่เพียงแต่หลับหู หลับตาใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปวันๆ เพียงเพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับตนเอง หรือมองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว

แท้จริงแล้วการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน 

SHARE
Writer
mao___
loner
Political student, INFP, Geek

Comments