สตอรี่ชีวิต
คนทุกคนมี "สตอรรี่ชีวิต" มากมายที่ใช้จดจำ ใช้เล่าเรื่อง ใช้เพื่อเป็นแนวทางของชีวิตข้างหน้า แต่หาก สตอรี่ต่างๆ นั่นจะไม่สำคัญเลยถ้าไม่มีตัวละครหลักๆ อยู่ในสตอรี่นั่นด้วย บางสตอรี่มีตัวละครหลักเป็น แฟน ครอบครัว เพื่อน ครู และอีกบลาๆ แล้วแต่เราจะให้ความสำคัญกับอะไร ณ ตอนนั่น คนจะดีจะเลวบางครั้งมันก็ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ในสถาบันครอบครัวที่ดี มันอาจแปลได้ว่าในสตอรี่ชีวิตเขาที่ผ่านมามันสอนอะไรเขาบาง และเขาได้ใช้ประโยชน์จากมันมากน้อยแค่ไหน
SHARE
Writer
TRUMPED
วันๆ ของชีวิต
อยากทำอะไรแบบไปวันๆ ไม่ต้องรีบกับทุกสิ่ง

Comments