ทุกความรักย่อมหวังผล
พ่อแม่ หวัง การดูแลยามป่วยไข้
เพื่อน หวัง ผลประโยชน์ร่วมกันแบบ         อิงอาศัยกัน ต้องไม่มีใครเสียเปรียบเจ้านาย หวัง ให้เราทำงานให้คุ้มกับค่าจ้าง         และ   แฟน หวัง ในร่างกายเรา

เห็นไหม...ทุกความรักก็หวังผลจากเรา
ทั้งนั้น แล้วเราจะมีความรักให้ใคร ๆ ทำไม
นอกจากตัวเราเอง
...................................................

SHARE
Written in this book
My Id
Writer
Prangphit
Writer
Students call me "Teacher"

Comments