Everything I've done...
ตั้งแต่วันที่ฉันไม่มีเธอ
ฉัน..
พยายามทำงานนอกเวลาเพิ่มขึ้น
พยายามทำในสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ
พยายามเข้าสังคมเพื่อพบปะผู้คน
พยายามไปในที่ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยไป

ตอนแรก
ฉันคิดว่า ที่ทำไปก็เพราะต้องการลืมเธอ
ใช้เวลากับสิ่งอื่น ๆ ให้มาก
เพื่อจะได้ไม่ต้องนึกถึงเธอ

แต่ไม่ใช่เลย
ฉันค้นพบว่า ความจริงแล้ว
ที่ฉันทำไปทั้งหมด
ก็เพื่อให้ฉันได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ
ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในหลาย ๆ ด้าน
ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองพบเจอผู้คนใหม่ ๆ
ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง
ได้ออกนอกกรอบ นอก Comfort Zone ของตัวเอง
ได้พบว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้เกินขีดจำกัด
ได้ยกระดับชีวิตของตัวเอง
ได้ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดี ในแบบที่ฉันต้องการ

ที่ฉันทำมาทั้งหมด ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ต่างหาก
ไม่ใช่เพื่อลืมเธอ

แต่เป็น..เพื่อตัวฉันเอง :)

SHARE
Writer
Loverdose
Wandering girl
My name is Love.

Comments