คงเดิม :)

       ---ไม่ว่าวันเวลาผ่านไปนานสักเท่าใด---
...ฉันก็ยังคงเป็นฉันคนเดิม...ฉันที่มีความรู้สึกดี ๆ ให้กับเธอเหมือนเดิม
แม้ว่าอะไร ๆ จะไม่เหมือนเดิม และยังไม่ชัดเจนก็ตาม :(
แต่ฉันก็ยังหวังนะ หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะมองเห็นฉัน และรับฉันเข้าไปไว้ในหัวใจของเธอ ซึ่งมันอาจเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ แต่ด้วยความหวังนี้ก็ทำให้ชีวิตของฉันขับเคลื่อนไป...
SHARE
Written in this book
my book📒

Comments