หากเราเชื่อมั่น..ศรัทธาจริง
หากเรามีความเชื่อมั่น..ศรัทธาจริง 
เราจะทำในสิ่งที่เขาแนะนำ สั่งสอน 
เราจะงดเว้นในสิ่งที่เขาห้าม ตักเตือน 

หากเราเกรงกลัวในอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างแท้จริง 
เราจะไม่ทิ้งการละหมาด 
หากเราศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริง
เมื่อถึงเวลาละหมาด เราจะละหมาดก่อนทำสิ่งอื่นใด
เพราะเราจะไม่สบายใจ หากไม่ได้ทำในสิ่งที่สำคัญก่อน

เรื่องอื่นก็เช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีในเรื่องใด
เราจะหมั่นทำ...สะสมวันละนิด 

และละเว้นสิ่งที่ไม่ดี
ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีให้มากที่สุด
เพื่อให้ความดีมีน้ำหนักกว่าความไม่ดีให้มากที่สุด

#เตือนตัวเองในเวลาที่หลงลืม

#takuma


SHARE
Written in this book
Islam Canon
คำสอนที่ใช้ได้ทั่วไปในทุกสถานการณ์
Writer
takumacheerup
Writer
เป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Comments