โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
มาตรฐาน ISO คืออะไรและจำเป็นแค่ไหน"คุณภาพ" ครับ นึกถึง ISO ให้นึกถึงคุณภาพไว้ก่อน

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO

หลักๆคือการทำงานทำการให้เป็นระบบ ตรวจสอบได้ และ มีประสิทธิภาพ

- การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

- ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ

- ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ทางด้านลูกค้าก็รู้สึกมั่นใจในคุณภาพมากกว่าบริษัท หรือ องค์กรที่ไม่มี ISO

- มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ

- สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ

- ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน

ถามว่า ISO จำเป็นไหม ตอบได้เลยครับว่า ถ้าองค์กรของเราทำงานเป็นระบบ มีการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้อย่างดีแล้ว ISO อาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ แต่ถ้าเราองค์กรยังไม่เป็นระบบแต่ต้องการ ISO เพื่อให้ขายของไปต่างประเทศได้ นั่นคือ กำลังคิดผิดละครับ เพราะเรากำลังไปนั่งทำเอกสารเพื่อให้ผ่าน ISO Auditor ถึงแม้เราจะทำผ่าน แต่ในแง่การบริหารกลับไม่ได้ ประโยชน์ที่แท้จริง หรือ ที่ควรจะเป็น

ดังนั้นเริ่มต้นจากการทำงานที่เป็นระบบที่มีคุณภาพก่อนครับ แล้วค่อยทำ ISO ค่อยเป็นค่อยไปแต่ทำแบบตั้งใจ ทุกๆวันครับ ไม่นาน องค์กรท่านจะได้ ISO มาแบบสบายๆเอง

แนะนำว่าเริ่มต้นจากการวางระบบจัดการองค์กรภายในที่มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ก่อน สักปีนึง ตัว Software จะบีบ Flow การทำงานของ องค์กรท่านให้เป็นระบบเองครับ จากนั้นค่อยทำ ISO ต่อ จะไม่ยากเกินไปแน่นอนครับ
SHARE
Written in this book
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี Cloud

Comments