I'm not good enough for anyone
คนเรามีพื้นที่ของตัวเอง มีโลกของตัวเอง
หลายคนอาจจะอยากมีใครสักคนอยู่ในที่นั้นไปด้วยกัน แต่สำหรับคนอย่างเรา มันคงยากไปที่จะเป็นแบบนั้น
คนที่ทำตัวเองหล่นหายระหว่างทาง
คนที่ไม่หวังว่าจะหลงเหลืออะไรไว้ให้ใครแล้ว
คนที่พร้อมจะทิ้งทุกอย่างไป
คนที่ไม่คิดจะเข้าใจอะไรอีกแล้ว

การให้ใครเข้ามา การเปิดรับใคร หรือการต้องเดินไปกับใครสักคน มันไม่ง่ายเลยสำหรับเรา 

ทุกครั้งที่เรามองเห็นความพยายาม
ของใครบางคนที่จะเข้ามา 
เราได้แต่บอกเขาว่า 'ให้พอเถอะ หยุดได้แล้ว'

 
...ความพยายามควรให้กับคนที่อยากรับ หรือต้องการมัน

แต่ถ้าต้องพยายามกับสิ่งที่ไม่เปิดรับอะไรที่เข้ามาอีกแล้ว ผลมันก็คือ ศูนย์...

ทุกอย่างที่เราทำเราไม่ได้ปกป้องแค่ตัวเอง
แต่เราก็กำลังรักษาใจคนอื่นอยู่เหมือนกัน 

แค่อย่าเอาใจมาทุ่มกับเราเลย 
เราให้อะไรตอบกลับไปไม่ได้ 
ทั้งหมดที่เรามี คือ ความว่างเปล่า

สุดท้ายสิ่งที่เราทำได้คือ โบกมือแล้วยิ้มให้
พร้อมกับพูดว่า 'ไปเถอะ มันดีที่สุดแล้วล่ะ...'

- ขอให้หาเหตุผลที่จะไปได้เร็วที่สุด และเจ็บปวดน้อยที่สุดSHARE
Written in this book
The world is a complex
โลกที่บิดเบี้ยว ซ่อมยังไงมันก็ไม่กลับมาเป็นแบบเดิม

Comments