The First People
คนส่วนใหญ่เรียกมันว่า เวทมนตร์ 

แต่สำหรับผม มันเรียกว่า อารยธรรมแรกในยุคก่อนยุคกลาง หรือ ยุคโรมัน ยุคอียิปต์ ยุคๆหนึงที่แม้แต่หนังสือ คัมภีร์มากมายอ้างถึงช่วงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ เหตุที่ว่า วิทยาการของมนุษย์ ความก้าวหน้าของเรา ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นในยุคอุตสาหกรรม แต่มันเริ่มมานาน นานไกล เก่ากว่าพวกฟินิเชีย อีก Fringe นิยามมันว่า First People ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง มนุษย์คนแรก อย่างอาดัม แต่หมายถึง อารยธรรมหรือวิทยาการแรกของมนุษย์ พัฒนาการทางความสามารถและขีดจำกัดในยุคโบราณ ที่หลงเหลือให้เราเห็นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะสโตนเฮนจ์ทั้งในเกาะบริเตน อเมริกาเหนือ พีรามิดแห่งสุริยะในเมืองวิโสโก และตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับอำนาจของฟาห์โร กษัตริย์โซโลมอน กษัตริย์เดวิด ตามบันทึกในศาสนายูดาห์ คริสต์และอิสลาม สะท้อนถึงยุคโบราณกาลของมนุษย์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ด้วยวันเวลาที่ผ่านมานาน ความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเขาจึงคลาดเคลื่อน 
อภินิหาร หรือ เรื่องเหนือธรรมชาติไม่มีอยู่จริง!! แต่คุณปฏิเสธไม่ได้ว่า เวทมนตร์ ไม่ได้เป็นแค่ตำนานหรือเรื่องเล่า แต่มันเป็น1ในวิทยาการที่เหลือรอดกลับมาจากยุคที่อารยธรรมมนุษย์กลุ่มแรกถูกทำลาย ซึ่งการจะตีความเวทมนตร์ พลังอำนาจเรานี้ ก็ต้องตีความอิงตามอำนาจและพลังงานที่อยู่เหนือมิติที่4หรือเวลา ต้องตีความลงไปในเรื่องราวของจิตใจของมนุษย์ส่วนลึก ที่สามารถถอดพลังงานที่ควบคุมหลายๆอย่างในรูปกาย ในสิ่งที่เราเรียกว่า พลังจิต รูปพลังงานของเวทมนตร์มีหลากหลายแบบ นอกจากพลังจิต ยังมีพลังความร้อน ซึ่งตรงกับพลังศาสตร์มืดของซาตานหรือชัยตอน ตามตำราของกลุ่มศาสนาอับราฮัม และพลังงานที่อยู่ในรูปแบบของคลื่นต่างๆมากมาย เหนือการบรรยาย 
ทำไม? อารยธรรมมนุษย์กลุ่มแรกล่มสลายหรือหายไป 
ในกุรอาน บัญญัติจากกุรอานบัญญัตหนึงระบุว่า 
และพระเจ้าก็ได้พลิกหน้าแผ่นดินของพวกเขาพวกเขาในที่นี้ คือ First People 
ตามคำบอกเล่าของคัมภัร์เตาราด ซาบูร อีนญีน ที่รวมกันเป็นไบเบิล และ กุรอาน นักเอกเทวนิยมอธิบายว่า กลุ่มมนุษย์กลุ่มแรกได้ใช้วิทยาการในทางที่ผิด เช่น ฟาหโร ใช้ความสามารถของตนในการนิยามตนเองให้เทียบเท่ากับพระเจ้า พระเจ้าทรงเลยลงโทษพวกเขา ด้วยการทำลายอารยธรรมของพวกเขา ทำให้ฟาห์โร ตายในคลื่นทะเลที่แยกออกจากกัน ณ ทะเลแดง ระหว่างดามไล่ล่าโมเสสกับชาวยิว เป็นต้น แต่การพลิกหน้าแผ่นดิน หรือ การทำลายล้างอารยธรรมมนุษย์กลุ่มแรกไม่ได้มีเฉพาะแค่อียิปต์ ในอารเบีย มีการพบดินแดนมากมาย ที่หายสาบสูญเพราะการถล่มของดิน การที่น้ำท่วมสูงจนกลืนทุกๆเมืองในแถบนั้นหรือที่เราเรียกว่าน้ำท่วมโลก ซึ่งเท่าที่มนุษย์รู้จัก อารยธรรมที่เก่าที่สุดที่นักประวัติศาสตร์สรุปเป็น อารยธรรมได้ คือ เมโสโปเตเมีย ที่ก็ถูกทำลาย เฉกเช่นกัน 
หลายๆโบราณสถานของมนุษย์ บนโลก ไม่ได้เกิดจากความเชื่องมงาย อย่างนครวัด ดร.ออสมานากิช ชาวบอสเนียน ระบุว่า นครวัดเป็น1ในสัญลักษณ์ของอารยธรรมFirst Peopleในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉกเช่นอารยธรรมเก่าแก่อย่าง มายาปาหิต หรือ ศรีวิชัย ที่ยุคแรกเริ่มปกครองโดยชนชาติAryan ซึ่งเป็นคนที่ถือครองวิทยาการสูงสุด เฉกเช่นที่พวกเขา(สิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญา)ควบคุมกษัตริย์หรือผู้นำชนชาติAryanอีกที ในอินเดีย เราแทบไม่รู้เลยว่า แท้ที่จริงแล้วอินเดีย คือ 1ใน2ของอารยธรรมโลกแห่งแรก ที่เกิดมาพร้อมๆกับอารเบีย ในยุคที่มนุษย์ยังผิวดำ นั้นทำให้อินเดียมีพวกดราวิเดียน หรือ พวกทมิฬ ชนชาติหน้าตาแบบยุโรป แต่ผิวดำ เพราะมนุษย์ยุคแรก เป็นคนดำ แต่ต่อมาวิวัฒนาการทำให้คนขาวกว่ามีอำนาจมากกว่า อาจจะด้วยสาเหตุอะไรอันนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัด แน่นอนในอารยธรรมอินเดีย เรื่องเหาะๆเหินๆ ความเป็นจริงแล้ว มันเป็นการอธิบายเรื่องวิทยาการของการเดินทางของผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะรวมถึงสิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญา ที่พวกเขามีวิทยาการเดินทางอย่างรวดเร็ว เร็วกว่าเครื่องบินอีก แต่ด้วยวันเวลา ทำให้เรื่องเหล่านั้นถูกตีความกลายเป็นเรื่องเชิงอภินิหาร 
สิ่งมีชีวิตทรงปัญญา คือใคร ? 
นักอนาคตนิยม นักประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักชีวะวิทยา นักโบราณคดี ได้ร่วมประชุม และสรุป ทฤษฎีมาว่า สิ่งมีชีวิตทรงปัญญา มีอยู่2กลุ่ม
1.สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาในมิติที่4หรือเวลา ซึ่งเราเรียกพวกเขาในปัจจุบันว่า เอเลี่ยน อาจจะมีหน้าตาเหมือนหรือแตกต่างกับมนุษย์ อันนี้ก็สรุปไม่ได้
2.สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากมิติที่5หรือสูงกว่า คือ ชีวิตที่อยู่เหนือคำว่าเวลา แต่สามารถแปรงสภาพกลับมาอยู่ในรูปกายในเส้นเวลาได้ ซึ่งในกลุ่มศาสนาอับราฮัม กล่าวถึงมัน อันได้แก่ ญิน/ชิน หรือ จินนี่,ซาตาน หรือ ชัยตอน ,มลาอีกะห์หรืออาร์คอังเจิ้ล หรือ ที่ผมนิยามว่า ผีของเมิร์ฟ(Murph Ghost)จากเรื่อง Interstellar 
หลังเราคุยเรื่อง First People มาได้สองปี โครงการและงานวิจัยการศึกษาทั้งหมด ทุกยกเลิก จากสำนักหรือองค์กรการศึกษาทั้งหมด พวกปฏิเสธเหตุผล และนักวิชาการทั้งหมดถูกห้ามพูดเรื่องนี้ หรือ ถกเรื่องนี้ เนื่องจากเนื้อหาสาระของ First People กลับไปคานความเชื่อของนักดาราศาสตร์ที่มีอำนาจในNASAกลุ่มหนึง ที่พวกเขาพยายามอธิบายทุกอย่างเพื่อปฏิเสธพระเจ้า แต่ด้วยสิ่งใดก็แล้ว แม้นมันดูจะไม่เกี่ยวกัน แต่พวกเขาก็ทำมันเกี่ยว และยกเลิกโครงการวิจัยและศึกษาเรื่องนี้ไป มนุษย์คงต้องใช้เวลาอีกนานในการทำความใจเรื่องนี้ หากยังปล่อยให้การเมืองเข้ามาแทรกแทรงการศึกษา ไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นเช่นใด มนุษย์ก็รู้แล้วว่า อารยธรรมแรกเริ่มคือ First People ท่านสามารถหาอ่านต่อได้จาก ZFT ของ Dr.Walter Bishop หรือ ติดตามเพจของ Dr.Semir Osmanagic ได้ ซึ่งพวกเขายังคงศึกษาต่อแม้จะไม่มีใครให้เงินทุนสนับสนุนพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังศึกษาต่อไป ซึ่งรวมถึงตัวผมและทีมงาน
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
ผมชื่อนัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments