คุณค่าของวิทยาการ อยู่ที่ไหน?
นักอนาคตนิยมท่านหนึงกล่าวไว้
คุณค่าของวิทยาการ อยู่ที่การใช้งาน ไม่ใช่การประดิษฐ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างถูกประดิษฐ์ ด้วยเหตุผลและความตั้งใจของพวกเขา แต่ในการใช้งาน ไม่ว่าพวกเขาจะสร้างมันในเจตนาดี หรือ สร้างมันในเจตนาร้าย การใช้วิทยาการที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในทางตรงกันข้าม สร้างตราบาปและบาปแผลให้ใครต่อหลายคน
ปืนกล ถูกสร้างโดย Hiram Maxim มิใช่เพื่อเพิ่มระดับความรุนแรงของสงคราม แต่เพื่อให้โลกเสรี สหรัฐอเมริกาเอาชนะสมาพันธรัฐอเมริกาในสงครามกลางเมืองอเมริกา และยุติสงครามที่ทำให้ทหารมากมายต้องทรมานกับกระสุนโบราณ Maxim คิดว่าปืนกลจะช่วยให้ทหารตายเร็วขึ้น และยุติสงคราม ในเหตุผลหนึงเขาก็ดูไร้มนุษยธรรม แต่เขาก็มองว่า คนตายไปยังดีกว่าอยู่ไปทรมาน โดยไร้หน่วยพยาบาลช่วยเหลือ แต่เจตนาดีของเขาก็กลายเป็นเครื่องมือของรูปแบบสงครามที่รุนแรงขึ้น จนจวบปัจจุบันแนวคิด ยุติสงครามของ Maxim โดยการใช้ปืนกล เป็นฝันร้ายของเขา 
นิโคล่า เทสล่า ผู้สร้างสรรค์หลอดไฟนิออน ฝันร้ายที่เขาต้องพบไม่ได้มาจากการประดิษฐ์ของเขา แต่มาจากการให้คุณค่า ซึ่งการให้คุณค่านี้กลับแทรกไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติ เหยียดชาวเซิร์บ จนผู้คนเข้าใจว่า เป็น โทมัส เอดิสัน ที่ประดิษฐ์หลอดไฟนิออน แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่เขา 
วิลเลี่ยม เบลล์ ประดิษฐ์นาไนทส์เพื่อการแพทย์ แต่แล้ว US Army ก็นำมันไปใช้ในการสร้างเชื้อโรค หรือพัฒนาการ วิวัฒนาการเชื้อโรค จนมันสามารถที่จะฆ่าคนในแอฟริกามากมาย รวมถึงทหารในสงครามอิรักและอัฟกัน 
แล้วคุณค่าของวิทยาการอยู่ที่ไหน? 
มองมุมหนึงมันอยู่ที่เจตนาของคนสร้าง
มองอีกมุมหนึงมันอยู่ที่เจตนาของคนใช้
แล้วสรุปแล้ว วิทยาการเหล่านั้น มีประโยชน์หรือไม่อย่างไร? 
นั้นคงเป็นคำถามโลกแตกจนถึงทุกวันนี้ !! 
SHARE

Comments