ปี2019 ของข้าพเจ้า
ปี 2019 สิ่งที่ได้เรียนรู้
- หากมีคนเตือนเรื่องใครคนหนึ่งจงรับฟัง และยิ่งเขารู้จักคนนั้นมาก่อน จงชั่งใจ อย่าบอกว่ารู้จักใครดีหากไม่ได้รู้จักเขามากกว่าครึ่งของชีวิต เพราะคนเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

- วันหนึ่งคนจะเลิกฟังในสิ่งที่คุณพูด
แต่จะดูในสิ่งที่คุณทำ และจำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก

- ความเย่อหยิ่งไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้น และสิ่งที่คิดมาเสมอว่ามันคือศักดิ์ศรี จนไม่ยอมลงให้ใครแท้จริงเงก็เป็นเพียงทิฐิและความหยิ่งทะนงตนที่อยากอยู่เหนือคนอื่นเท่านั้น

- และสุดท้ายคือ ฉันเสียเธอไปเพราะเย่อหยิ่งเกินกว่าที่จะบอกกับเธอว่าฉันรู้สึกยังไง 

- ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร หากอยากมีเรื่องที่อยากให้เป็นความลับจงอย่าบอกใคร แม้แต่คนที่ไว้ใจที่สุด

-คำพูดที่กล่าวไว้ว่า เมื่อไม่รู้จะเชื่อใครให้เชื่อหัวใจตัวเองนั้นใช้ไม่ได้เสมอไป เพราะหัวใจมนุษย์นั้นปนเปื้อนไปด้วยบาป พร้อมจะล่อลวงเจ้าของมันเสมอ

-อย่าให้ใครบางคนจ่ายราคาด้วยน้ำตา คุณจึงหยิบยื่นความห่วงใยให้เขา เพราะบางครั้งน้ำตาจากคนที่ดูเข้มแข็งเสมอมาไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้เรียกร้องความสนใจจากใคร แต่มันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าใครคนหนึ่งเหนื่อยเกินจะทนไหวแล้วก็ได้ จงมองและใส่ใจเขาด้วยหัวใจไม่ใช่แค่สายตา 


SHARE

Comments