การเดินทางข้ามมิติและพหุภพของเรา
แน่นอน ในทางกายภาพ ผมเฝ้ามองว่า มนุษย์เราเดินทางขึ้นไปได้แค่ระดับคอสมอส หรือ อวกาศ อันที่จริงแล้ว เรายังไม่สามารถออกนอกระบบสุริยะได้เลย แต่ในทางจิตใจ จินตนาการ รวมถึงจิตเชื่อมโยง การแชร์ความฝัน เป็นอีกทางหนึง ที่ทำให้เราได้เดินทางไปยังภพหรือมิติอื่นๆทั้งในแง่โลกที่เป็นความจริง(ที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงที่พบเจอในทุกๆวัน)กับโลกที่เกิดขึ้นจากความฝัน 
คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าความฝันเริ่มเมื่อใด มารู้ตัวก็ตอนกลางฝัน แต่ก็ไม่ได้แปลว่า นั้นจะทำให้รู้ว่าคุณฝัน คุณจะรู้ตัวอีกทีพอตอนตื่น และรู้สึกว่า มันไม่ใช่ความฝัน หรือ มันก็แค่ความฝัน 
ผมฝันว่า ผมได้เดินทางในมิติที่5 ช่องมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านสถานที่ๆหนึงที่เหมือนตู้หนังสือห้ามิติที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม และขยายไปมากมาย ตรงช่องหนังสือของห้องนอนผม กับสิ่งที่เรียกว่า รหัสมอสที่ส่งมาเป็นข้อความแก่ผม 
นั้นคงเป็นความฝันที่แปลกสำหรับนักฟิสิกส์คนที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ ผมสามารถอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ และแน่นอนมันผูกโยงกับวิทยาการของพวกเขา สิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญาในมิติที่5 และ First People มนุษย์กลุ่มแรกที่มีอารยธรรมที่เราเรียกว่า เวทมนตร์แต่ความเป็นจริง มันก็คือพลังงาน ที่สามารถอธิบายในวิทยาศาสตร์ได้ แต่ผู้มีอำนาจทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้มันถูกเผยแพร่จากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ผมมองหา อนาคตที่ดีและเลวร้าย การรอคอยและนอนรอ เป็นอีกวิธีหนึงในการคำนวนค่าความเป็นไปได้ของอนาคตของผม อีกทางหนึงมากกว่า การลงมือทำโดยที่เราไม่รู้ว่า ทำแล้วได้อะไร ผลลัพท์เป็นเช่นใด มีอะไรดีขึ้น แย่ลง การคำนวนจึงมาจากการนิ่ง สมาธิ การหลับ การเข้าสู่จิตใต้สำนึกที่หลับลึกเข้า ยิ่งลึกเข้าไป ผมยิ่งพบกับดินแดนที่เรียกว่า ปราสาทแห่งความคิด ที่ซึ่งหลายๆคน เคยติดค้าง อยู่ในดินแดนนั้นจนนิทรา หรือ เป็นที่เข้าใจว่า หมดสติ ยิ่งลึกมาก การฟื้นตัวจะยิ่งยาก มันเหมือนกับคุณฝันไปเป็น10ปี ในแค่1ชม.บนโลกแห่งความเป็นจริง แต่พอคุณตื่นหลายๆครั้งคุณมักจะลืม ไทม์ไลน์ทั้งหมด ประติดประต่อมันไม่ได้ ได้แค่ใช้ชีวิตและรู้สึกคุ้นๆ ราวกับเดจาวู เหมือนเคยทำ หรือ เคยเห็นสิ่งเหล่านั้น นั้นแหละคือโลกอีกใบ ที่มีอยู่จริงในปราสาทความคิดของเรา อันเป็นวิทยาการที่มนุษย์โบราณ อารยธรรมFirst People ถ่ายทอดให้แก่มนุษย์แม้ทุกวันเราจะมองเวทมนตร์เป็นเรื่องเหลวไหลและไม่มีอยู่จริง แต่มันยังคงค้างอยู่ในจิตวิญญานและสติปัญญา สมอง อารมณ์ ความฝันของเรา 
SHARE

Comments