Inception
ถ้าให้แปลตรงตัว มันก็คือ เหตุการณ์ที่เริ่มต้นใหม่ ในนิยามนี้คือ การปลูกความคิดใต้จิตสำนึกหรือสร้างเหตุการณ์แรก อดีตของไทม์ไลน์ชีวิตเรา จุดเริ่มต้นที่มีความคิดเราใหม่ โดยการลงไปในความฝัน ในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ ๑๕๖๓ ว่า
"เป็นการปลูกฝังข้อมูลลงในจิตใต้สำนึก จนกระทั่งเป้าหมายหลงนึกว่านั่นคือความคิดของเขาเอง" 
Inception ก็เหมือน การเปลี่ยนหน้าต่างของอดีตในความฝัน หรือ จินตนาการของเรา โดยที่ๆเหตุการณ์ในเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์จริงๆไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

SHARE

Comments