ท า ง เ ดิ น ข อ ง ชี วิ ต
ทางเดินชีวิต
เริ่มต้นจาก
สิ่งที่ชอบ

ชีวิต
คือ
ทางเดินสายยาว
หากทว่า
กลับไม่มีใครล่วงรู้ว่า
จะสิ้นสุดลงที่ใด…?

จุดเริ่มต้นของชีวิต
อาจจะมาความชอบ หลงใหล คลั่งไคล้

เพราะชอบสอน เลยเลือกมาเป็นครู
เพราะชอบทดลอง จึงเป็นนักวิทยาศาสตร์
เพราะชอบการสื่อสาร การเป็นผู้ประกาศข่าวดูจะเหมาะสมที่สุด

ถ้าเลือกได้
เราก็คงอยากอยู่กับสิ่งที่ชอบ
เพราะเมื่ออยู่กับสิ่งที่ชอบ
มันจะไม่ใช่ ก า ร ทํ า ง า น
แต่มันคือ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต

ลองทำสิ่งที่ไม่ชอบดูบ้าง

บางคราวเราอาจต้องลองฝืนใจตัวเอง
ทำในสิ่งที่ไม่ชอบบ้าง
ไม่แน่…
เราอาจชอบมันมากขึ้น
แต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างหวังก็คงไม่มีอะไรเสียหาย
ใช่…
เราแค่ ล อ ง

ฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบ

คงไม่มีใครชอบ
หากถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ

ก็อาจจะทำได้
เพียงแต่ว่า
ผลงานที่ออกมานั้นคงไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น
แค่พอผ่าน-ผ่านพอให้เอาหน้ารอดไปได้
งานที่ไม่ดีนัก
เป็นใครก็คงไม่อยากเก็บไว้เชิดหน้าชูตา
หรือกระทั่งว่า
คงไม่อยากแม้แต่จะหวนระลึกถึง

คนเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอ

คงไม่มีใครชอบการถูกบังคับ
หากมีโอกาสเลือก
เราก็คงเลือกในหนทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา
สบายใจที่สุด
สบายตัวที่สุด
ให้ผลตอบแทนดีที่สุด
แต่ละคน
ก็คงให้นิยามความหมายของคำว่า ที่ สุ ด แตกต่างกันไป

แต่…
หากทางเดินชีวิตที่ทอดมาบรรจบกันมันไปด้วยกันไม่ได้
หากการผลักดันกลับใช้ไปอย่างไม่ถูกวิถีที่ควรจะเป็น
หากความคาดหวังถูกกดทับลงบนบ่าจนหนักเกินจะรับไหว
การแยกทางกันเดิน
…นั่นอาจจะเป็นทางเดียวที่ดีที่สุด…

เพราะบางครั้ง
หนทางที่ดีกว่า…
อาจกำลังรอเราก้าวเท้าออกไปเจออยู่ก็เป็นได้

#Photo_Teller
#เศษหนึ่งส่วนสี่
SHARE
Written in this book
#เศษหนึ่งส่วนสี่
ถ้าปลายทางชีวิตคือร้อย นี่ก็ผ่านมาเศษหนึ่งส่วนสี่แล้ว : ) #Photo_Teller #Torfun #เศษหนึ่งส่วนสี่
Writer
Photo_Teller
Writer, Traveller, Storyteller
ชีวิต คือ การเดินทาง และ ระหว่างทาง ก็มัก มีเรื่องราวน่าสนใจซ่อนอยู่...

Comments